Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Gull verdt!

50 representanter fra 23 land var hos oss på en internasjonal konferanse denne uken. Vi diskuterte bærekraft og mineralutvinning. NTNU var vertskap, og det var gull verdt.

- Vi fikk til en åpen og god diskusjon, sier Johan E. Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner. Foto: Viktor Kleive

– Vi fikk til en åpen og god diskusjon, sier Johan E. Hustad, prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner. Foto: Viktor Kleive

Vi må synliggjøre bærekraft i internasjonal utdanning på dette området. Utveksling av kunnskap og diskusjon i et langsiktig perspektiv er nødvendig. Dette danner grunnlag for innovasjon innen mineralutvinning. Med et utgangspunkt i denne konferansen, dette nettverket og disse deltakerne kan vi få til dette.

I år er det 300 år siden ordet bærekraft ble lansert av Hans Carl von Carlowitz men da på tysk: «Nachhaltigkeit». Det er 25 år siden Gro Harlem Brundtland ledet komiteen som definerte bærekraftbegrepet på nytt.  Bærekraft ble da definert som en utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

Presidenten i nettverket World Forum of Universities of Resources on Sustainability, Bernd Meyer (rektor på universitetet i Freiberg), sa på konferansen: «Bærekraft starter i hodene på våre studenter.» Dette er jeg helt enig i. Fra studentene vil kunnskapen komme ut i industrien og ut i samfunnet. På den måten kan man forandre sektoren i en mer bærekraftig retning.

Gull i Ghana

Vi fikk høre mange historier knyttet til gruvevirksomhet og mineralutvinning i disse dagene. Fra problemer med illegal utvinning av gull i Ghana, til forurensing av luft og vann i store åpne gruver i India, og andre steder i verden. Den raske utviklingen av skifergass-industrien i Nord-Amerika, med de miljømessige og tekniske utfordringene dette har skapt, ble vi også oppdatert på. Det er et stort spenn i tilgang til teknologi for utvinning. I noen land graver man fortsatt med hendene for å utvinne mineraler.

Kunnskapsdeling er en forutsetning for å bedre sosiale, økonomiske og miljømessige forhold der utvinningen skjer. Dette igjen legger grunnlag for bruk av ny teknologi. Her har skal NTNU ta samfunnsansvar.

Det har vært meningsfulle dager. Ikke minst er jeg stolt over hvordan våre egne fagmiljø deltok og engasjerte seg. Deltakerne var aktive, kreative og konstruktive i dialog og tilnærming. Vi fikk til en åpen og god diskusjon på tvers av mange kulturer og verdensdeler.

Vi har pekt på utfordringer og på hvordan vi kan jobbe for å få til forbedringer. Det er stor enighet om at målet er mer bærekraft. Vi på NTNU må sørge for at vi bidrar til konkrete bærekraftige resultater i samarbeid med andre internasjonale universiteter.

Les mer:
Gruvedrift ute av kontroll i Indonesia

Stikkord: , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen