Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

«Enn å få gå på et universitet med en sånn visjon!»

Utenriksministeren møtte kunnskapsrike og engasjerte studenter da han besøkte NTNU 19. november. (Foto: NTNU, Anne K. Dahl)

Utenriksministeren møtte kunnskapsrike og engasjerte studenter da han besøkte NTNU 19. november. (Foto: NTNU, Anne K. Dahl)

«Enn å få gå på et universitet med en sånn visjon!» Det var utenriksminister Børge Brendes åpningsreplikk til de mange studentene som hadde møtte opp for å få med seg foredraget «Norge i en geopolitisk brytningstid» , da utenriksministeren besøkte NTNU tidligere denne uka.

Brende la til at mottoet Kunnskap for en bedre verden var en viktig grunn til at han besøkte NTNU, mindre enn en måned etter at han tiltrådte ministerposten: «Bedre utgangspunkt for dialog om de store globale utfordringene kan man ikke ha!, sa statsråden.

Globale utfordringer

Før utenriksministeren holdt foredrag for en meget engasjert forsamling i et fullsatt R2, hadde vi i NTNU-ledelsen en samtale med statsråden og hans rådgivere. SINTEF var også med på møtet, som i stor grad handlet nettopp om de globale utfordringene. Og de utfordringene vi møter i våre ulike internasjonale samarbeidsrelasjoner.

Kina-utfordringer

Det gjelder ikke minst forholdet til Kina. NTNU har et langvarig og bredt samarbeid med fremragende universiteter som Shanghai Jiao Tong, Chongqing University og Tsinghua University.  Nå er samarbeidet blitt merkbart vanskeligere. Riktignok har arbeidet med å videreutvikle de Joint Research Centres som ble etablert mellom NTNU og kinesiske universiteter i 2010 gått relativt upåvirket av fredsprisen, og det er arbeidet systematisk med utvikling av et bredt virkemiddelapparat som omfatter både forskningssamarbeid og utdanningskomponenter. Imidlertid har arbeidet med å utvikle bilaterale finansieringsmekanismer for norsk-kinesisk samarbeid stoppet opp.

Dette tok vi opp med utenriksministeren. Børge Brende var klar på at det ikke finnes en kvikkfiks på det vanskelige forholdet mellom Norge og Kina, men var samtidig optimistisk med tanke på å få til en normalisering av forholdet i løpet av fireårsperioden.

Strategiske partnerskap

Forskningssamarbeid er en viktig del av utenrikspolitikken. Dette gjelder både i forhold til land vi har nært og tett samarbeid med, og i utvikling av nye relasjoner.  Norge har flere bilaterale avtaler om forsknings- og/eller utdanningssamarbeid med nasjonalt prioriterte samarbeidsland. NTNU bidrar til å fylle avtalene med konkret samarbeid. I tillegg til Kina, gjelder dette blant andre Japan, India, Brasil og USA. I alle disse landene utvikler NTNU strategiske partnerskap med utvalgte institusjoner og legger til rette for et bredt anlagt samarbeid.

Strategien foran EUs neste rammeprogram, der betydningen av næringlivssamarbeid får en vesentlig større betydning enn før, var også tema i samtalen, det samme var nordområdestrategien.

Utviklingsminister

Utenriksministeren er også utviklingsminister, og med kunnskap for en bedre verden som grunnlag fikk vi også drøftet hvordan forskning og utdanning kan bidra til en mer bærekraftig, langsiktig utviklingsbistand.

Alt i alt opplevde jeg at en god samtale om viktige emner og et engasjert foredrag for spørrevillige studenter, var en meget god kombinasjon. Mitt inntrykk var at utenriksministeren var av samme oppfatning.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen