Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Ditt valg!

Hører vi ikke studentene, blir vi et dårligere universitet. Derfor er Studenttingsvalget viktig også for NTNU. (Foto NTNU, Arne Asphjell)

Hører vi ikke studentene, blir vi et dårligere universitet. Derfor er Studenttingsvalget viktig også for NTNU. (Foto NTNU, Arne Asphjell)

Denne uka pågår et viktig valg. 22 000 NTNU-studenter skal avgjøre hvilke 25 medstudenter som skal representere dem det kommende året.  Hvem som skal være med på å avgjøre saker som ikke bare er viktige for den enkelte student, men også for NTNU.

Når jeg skriver 22 000 studenter, er det dessverre langt fra alle 22 000 som faktisk bryr seg nok til å avgi stemme. I fjor deltok bare drøyt en av ti studenter ved studenttingsvalget. Rekorden er fra 2011, med 16,7 prosent valgoppslutning. Jeg vil så sterkt jeg kan oppfordre til å slå den rekorden – og det  grundig!

Stor innflytelse

NTNU er blant mye annet, kjent for at studentdemokratiet har en sterk stilling. Studentrepresentantene har stor innflytelse, og blir lyttet til. Det gjelder både styrerepresentantene, studenttingslederne som møter i dekanmøtet, og de flere titalls personer som hvert år blir oppnevnt av Studenttinget til ulike råd og utvalg ved NTNU.

Innflytelsen er fortjent. Den kommer av mange års konstruktiv og solid innsats fra studentrepresentanter som er godt forberedte, setter seg inn i sakene, er saklige og opptatt av helheten.

Legitim rolle

Samtidig har de tillitsvalgte studentene en legitim og viktig rolle som studentenes talspersoner; de både skal og må fremme studentenes saker i NTNUs styringsorganer. Det er viktig for den enkelte student at den stemmen blir hørt. Det er minst like viktig for NTNU! Hører vi ikke studentene, blir vi et dårligere universitet.

I tida framover står blant annet disse viktige sakene på kartet; oppfølgingen av NTNUs kvalitetssikringssystem (NOKUT) og generelt kvaliteten på vår utdanning; utvelgelse av hvilke fagmiljøer som får støtte til innovativ utdanning; campusutvikling og hvilken utdanning NTNU skal tilby i framtida – hvilke studieprogram vi skal  ha.

Hver enkelt student

Til slutt vil jeg understreke at studentdemokratiet selvsagt er større, og teller flere, enn de som er tillitsvalgte. Faktisk er hver eneste student en del av dette demokratiet. Og hver enkelt student har også en større mulighet til å påvirke kvaliteten på undervisningen enn du selv kanskje tror.  NTNU ønsker aktive studenter. Som rektor ønsker jeg innspill. Vær en kritisk venn! Kom med konstruktive forslag. Gi ros når det er fortjent, og ris når det trengs. Og akkurat nå: Tenk gjennom hvem av de som stiller til valg, som best kan bidra til at NTNU blir bedre i stand til å oppfylle visjonen Kunnskap for en bedre verden. Og stem!

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen