Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Topp forskning, topp idrett

Øvind Moen Fjeld og Eva Svensson på Team NTNU satser hardt på både toppidrett og studier. (Foto: Ole Morten Melgård/NTNU Komm.avd)

Øvind Moen Fjeld og Eva Svensson på Team NTNU satser hardt på både toppidrett og studier. (Foto: Ole Morten Melgård/NTNU Komm.avd)

I dag åpnet det nye kompetansesenteret for toppidrett i Granåsen. Det er en milepæl, både for NTNU og toppidretten.

Ved at Institutt for bevegelsesvitenskap og Senter for toppidrettsforskning nå er samlokalisert med Olympiatoppen, har vi fått en viktig plattform for den faglige utviklingen som er nødvendig for at Norge fortsatt kan være en av de viktigste aktørene innenfor toppidrett, og da særlig innenfor mange av vinteridrettene.

Verdsetter talenter

Olympiatoppen og NTNU har mange ting felles. Det å utvikle og verdsette talenter er én av dem. Det å legge til rette for faglig forskning som bidrar til prestasjoner på ypperste nivå, er en annen. Våre felles mål og interesser har blant annet ført til at NTNU og Olympiatoppen i 2001 inngikk en samarbeidsavtale. Den omfatter områdene forskning og faglig utviklingsarbeid; tilrettelegging av kombinasjonen toppidrett og utdanning; trener/lederutdanning innen toppidrett; testing, personellsamarbeid og sist, men ikke minst – samarbeid innen medisin og helse.

Ungdom som ønsker å kombinere toppidrett med utdanning, er vant til å stille høye krav og arbeide hardt for å nå dem. Vår erfaring ved NTNU, er at mange av våre toppidrettsutøvere også er blant de beste studentene. Det er derfor viktig at vi legger til rette for at disse talentene skal kunne kombinere toppidrett og utdanning; at de skal slippe å måtte velge enten idrett eller utdanning. Og disse studentene er spesielt attraktive i arbeidsmarkedet.

Studenter med toppidrettsstatus

NTNU har i dag 115 studenter med toppidrettsstatus, og de fleste er kategorisert som morgendagens toppidrettsutøvere. Blant disse har vi i dag fire studenter som forbereder seg til vinter-OL i Sotsji; Vegard Haukø Sklett (hopper) fra Grong, Eirik Brandsdal (langrenn, sprint) fra Oslo, Celine Brun-Lie (langrenn, sprint) fra Oslo og Tiril Eckhoff (skiskyting) fra Trondheim. I tillegg er seileren Kristian Ruth fra Asker  i full gang med forberedelser til sommer-OL i Rio 2016.

NTNU er også veldig stolte over å ha Europas eneste universitetslag i langrenn – Team NTNU.  Med unntak av løperne på landslaget, var det Team NTNU som leverte de beste resultatene på kvinnesiden i fjorårssesongen, og ikke minst: Det eneste team som fikk rekruttert en av utøverne til rekrutteringslandslag. Og vi som følger litt med i langrennssporten, vet at når du er på rekrutteringslandslaget i Norge, da er du virkelig blant verdens beste langrennsløpere.

Skape prestasjonskultur

Vårt forskningsmiljø har i samarbeid Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund bidratt til mange ypperlige resultater både nasjonalt og internasjonalt innenfor flere ulike idretter, og har også bidratt til utviklingen av topp moderne idrettsanlegg. Jeg kan nevne Senter for idrettsanlegg og teknologi (SiAT), Senter for toppidrettsforskning(SenTIF) og CERG(Cardiac Exercise Research Group).

NTNU har nylig også inngått et samarbeid i den såkalte Prestasjonsklyngen. Der jobber vi sammen med Olympiatoppen, Den norske opera og ballett og Accenture for å skape prestasjonskultur og prestasjonsutvikling. Hva kan vi lære av hverandre og hva er grunnlaget og fellesnevnerne for topp-prestasjoner uavhengig av miljø?

Jeg er stolt av at vi i samarbeid med Norges idrettsforbund og Olympiatoppen kan bidra med både idrettsfaglig, medisinsk og teknologisk kompetanse som på mange måter gir Norge et fortrinn innenfor spesielt de nordiske vinteridrettsgrener, men også andre idretter. Et eksempel er Gli-prosjektet som både langrenn, hopp, alpint, roing og padling har hatt svært stor nytte av.

Samarbeidet har resultert i svært mange hyggelige opplevelser for idrettsinteresserte nordmenn, og ved NTNU er vi strålende fornøyd med at mange av utøverne som kjemper om å vinne gull, også er eller har vært studenter ved NTNU.

Bedre folkehelse

NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden, og som rektor er jeg opptatt av at all vår aktivitet skal måles mot den visjonen.  Det er lett å se at det nye, flotte toppidrettssenteret  i Granåsen vil bli en viktig leverandør av fremtidens OL og Verdensmestere. Men hvordan kan samarbeidet mellom toppidrettssenteret og NTNU skape kunnskap som vil føre til en bedre verden? Rent umiddelbart er svaret kanskje ikke like opplagt. Eller er det nettopp det? Blant de store nasjonale og globale helseutfordringene, er bekjempelse av diabetes 2, fedmeproblematikk og inaktivitet. Her vil vi sammen kunne fremme kunnskap som i et folkehelseperspektiv vil gi vesentlige bidrag til bedre helse og dermed til en bedre verden.

Les mer om åpningen i Universitetsavisa .

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen