Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Lykke til, Torbjørn Røe Isaksen!

I dag har vi fått ny sjef. Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre er utnevnt til ny kunnskapsminister, med ansvar blant annet for forskning og høyere utdanning.

Det er viktig å utvikle toppforskningsmiljøer som kan hevde seg på de internasjonale konkurransearenaene.

Det er viktig å utvikle toppforskningsmiljøer som kan hevde seg på de internasjonale konkurransearenaene.

 

Jeg vil gratulere Røe Isaksen med jobben! Og statsminister Erna Solberg med et godt valg; det er bra for sektoren og nasjonen at universitetene får en talsperson med solid erfaring fra politikk og samfunnsliv. Som universitet er vi opptatt av en kunnskapsbasert offentlig debatt. Det er derfor ingen ulempe at Røe Isaksen har markert seg som aktiv bidragsyter nettopp i en slik debatt, både som spaltist, redaktør og fagbokforfatter.

Langtidsplan viktig

Kunnskapsministeren står overfor mange viktige oppgaver, ikke minst å styrke forskningsinnsatsen.  Jeg vil oppfordre til å føre en forskningspolitikk der kvalitet og grunnleggende kunnskap utgjør grunnmuren. Langsiktighet er et nøkkelord. Det er viktig å tørre å satse på den grunnforskningen som vi i dag ikke kjenner den umiddelbare nytten av.

Teknologisk kompetanse

Jeg har også forventninger til et solid løft for teknologiutdanningen. Vår nye statsminister sa tidligere i år at landet mangler 16.000 ingeniører, og det er ingen tvil om at det norske samfunnet har et skrikende behov for økt teknologisk kompetanse. Det er viktig at den kompetansen hentes fra de beste fagmiljøene. Jeg er glad for den nye regjeringen har erklært at den vil sikre en struktur innen høyere utdanning som gir miljøer med sterke fagprofiler. Konsentrasjon gir det beste grunnlaget for kvalitet.

Kvalitet i skolen

Kunnskapsministeren har også ansvar for å sørge for kvalitet i skolen. Det ansvaret har også NTNU tatt, med vår sterke satsing på femårig lektorutdanning; et studietilbud som er blitt en av våre største suksesshistorier. I regjeringsplattformen er det klare signaler om en større lærersatsing. Det varsles en opptrapping av etter- og videreutdanning (EVU), og på sikt innføring av rett og plikt til EVU. Det betyr at flere tusen lærere hvert år må møtes med et tilbud om etter- og videreutdanning. Det varsles også et særskilt krafttak innenfor matematikk og at lærerutdanningen skal gjøres om til en femårig mastergradsutdanning. NTNU er parat til å bidra til dette lærerløftet, til beste for det norske kunnskapssamfunnet.

Til slutt vil jeg oppfordre vår nye kunnskapsminister til å gi norsk forskning ressurser og handlingsrom til å hevde seg i en stadig sterkere internasjonal konkurranse.

Sikre konkurransekraften

Erna Solberg sa i sin tale på Slottsplassen at den nye regjeringen vil sikre konkurransekraften. Det gjøres best ved å utvikle ny kunnskap og nye teknologiske løsninger. Investering i forskning og høyere utdanning er ganske enkelt god samfunnsøkonomi. Jeg ønsker kunnskapsministeren lykke til i en av landets aller viktigste poster!

Stikkord: , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen