Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Erna og Siv: Vi er klar for et teknologiløft

NTNU er klar for å utdanne flere teknologer. (Foto: NTNU)

NTNU er klar for å utdanne flere teknologer. (Foto: NTNU)

Det har naturlig nok vært forventninger knyttet til plattformen til de to påtroppende regjeringspartiene Høyre og FrP. Som NTNU-rektor er jeg fornøyd med at den nye regjeringen signaliserer økt grunnfinansiering til utdanningsinstitusjonene, og spesielt løftet om å øke opptakskapasiteten innen teknologi- og realfag.

Teknologiløft på overtid

Erna Solberg sa nylig at landet mangler 16.000 ingeniører, og det er ingen tvil om at det norske samfunnet har et skrikende behov for økt teknologisk kompetanse. Det er derfor på overtid at vi får et solid løft for teknologiutdanningen – og det løftet må komme der kompetansen finnes. Derfor er jeg også glad for den formuleringen i regjeringsplattformen som slår fast at det må sikres en struktur innen høyere utdanning som gir miljøer med sterke fagprofiler. Konsentrasjon gir det beste grunnlaget for kvalitet.

Det er ny kunnskap og nye forskningsbaserte løsninger som kan skape næringsutvikling og nye arbeidsplasser, og sikre verdiskapning og trygge velferdssamfunnet. Derfor mener jeg det er naturlig at statsbudsjettet for 2013 vil inneholde et skikkelig kunnskapsløft i form av satsing på høyere utdanning, forskning og innovasjon.

Hard konkurranse

Konkurransen i det globale kunnskapssamfunnet er hard. Det er viktig å utvikle toppforskningsmiljøer som kan hevde seg på de internasjonale konkurransearenaene. Derfor er det bra at det kommer tydelige signaler om å styrke kvaliteten i forskningen, blant annet gjennom Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Dette er satsinger som vi vet virker. Jeg har derfor også forventninger til den varslede opptrappingen av Global Centres of Expertise.

Langsiktighet gir kvalitet

Jeg vil oppmuntre den nye regjeringen til å legge fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Langsiktighet er et nøkkelord i forskning. En langtidsplan er bra for å skape forutsigbarhet, øke kvaliteten og å tørre å satse på den grunnforskningen som vi i dag ikke kjenner den umiddelbare nytten av. En langtidsplan vil også vise hvor ambisjonsnivået hos regjeringen ligger når det gjelder den nasjonale kunnskapsbasen.

God samfunnsøkonomi

Det er et stort potensial for utvikling av morgendagens vekstbedrifter gjennom kommersialisering av FoU-resultater. Det er derfor god samfunnsøkonomi å stimulere til nyskaping, og her kan både universitetene, instituttsektoren, offentlig sektor og næringslivet bidra. Ved NTNU er vi derfor begeistret for signalene om virkemidler som skal stimulere til mer forskning i næringslivet, styrking av programmer for kommersialisering av forskningsresultater og mer penger til såkornfondene.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Sindre sier:

    Hei, går førsteåret på vgs i Tromsø, og gleder meg til om 3 år når og hvis jeg starter på NTNU i Trondheim. Det er et stort pluss at teknologi og fremtidig energi fronten skal satses mer på, i sammenheng med hvilke spennende tider ungdommen og bærekraftig ungdom har i vente. Håper på store framskritt både i Norge og på internasjonal basis når vi først skal sette i gang.

    Mvh Sindre (16)

Toppen