Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

En viktig møteplass

Av 15/10/2013 i Nyskaping, Samfunnskontakt
Toppledere og nøkkelpersoner fra næringsliv og forskningsmiljøer i Midt-Norge møttes på Topplederkonferansen. Her under Gunnar Bovims åpningsinnlegg i Rådssalen. (Foto AK Dahl, NTNU)

Toppledere og nøkkelpersoner fra næringsliv og forskningsmiljøer i Midt-Norge møtes på Topplederkonferansen. Her under Gunnar Bovims åpningsinnlegg i Rådssalen. (Foto A.K. Dahl, NTNU)

I dag har vi rigget til en av de viktigste møteplassene i Midt-Norge her på NTNU; Topplederkonferansen.

Rundt 180 toppledere og nøkkelpersoner fra næringsliv og forskningsmiljøer i Trøndelag, Møre og Romsdal, og et par titalls studenter, møtes for å diskutere felles utfordringer, tenke nytt, bygge nettverk og dele kunnskap.

Partnere for nyskaping

Vi som står bak Topplederkonferansen er Partnere for nyskaping. Samarbeidsorganet Partnere for nyskaping ble etablert i 2006 av SpareBank 1 SMN og NTNU. NTE gikk inn som partner i 2009, mens SINTEF trådte inn i samarbeidet fra 2012. Sammen forplikter vi oss til å være pådrivere for samarbeid mellom næringslivet og forskningsmiljøene i Midt-Norge. Topplederkonferansen er blitt en av de pilarene i dette arbeidet, og arrangeres i år for 8. gang.

Praktiske problemstillinger

Det som skiller Topplederkonferansen fra andre konferanser, er at næringsliv og akademia setter seg sammen for å løse praktiske problemstillinger.

Det er sagt at konferansen skal være en arena for faglig påfyll og inspirasjon, nettverksbygging og hygge.  Og allerede da registreringen åpnet klokka ti, kunne vi ved selvsyn konstatere at konferansen er en høyt prioritert arena for nettverksbygging og kontakt. Hvor ofte setter du av en hel time til registrering når du deltar på en konferanse? Nettopp. Men allerede klokka ti var det fullt i aulaen; fullt av folk som ville møte folk. Utveksle nytt siden sist, og kanskje planlegge nytt samarbeid.

For Topplederkonferansen er først og fremst en felles arbeidsøkt.  Og det gjøres et viktig arbeid mellom konferansene.

Forpliktende samarbeid

Topplederkonferansen har blant annet ledet til forpliktende samarbeid mellom industri- og forskningsmiljøene på Møre og i Trondheim på det maritime området. Flere nye FoU-prosjekter er etablert i 2013. Ett eksempel av mange: Forskningsrådet har bevilget 15 millioner kroner til prosjektet Virtual prototyping of maritime systems and operations (ViProMa). Prosjektet skal utvikle simuleringsbaserte arbeidsprosesser for den maritime industrien, og utvikle kunnskap, metoder og programvare som vil muliggjøre bedre optimalisering av ytelsen til skip og avanserte offshore-fartøy. Partnere er SINTEF, NTNU, Høgskolen i Ålesund, Vard, Rolls-Royce Marine og Det Norske Veritas.

Tilsvarende er det etablert samarbeid med Høgskolen i Molde på logistikkområdet og med næringsliv og videregående utdanning på Hitra og Frøya på havbruk.

Lykkes vi i å skape en god dynamikk mellom næringsliv og forskningsmiljø, kan vi skape flere lignende samarbeidsprosjekter.

Konkurransefortrinn

Årets tema er «Forskningsbasert kunnskap, ditt konkurransefortrinn». I det ligger det selvsagt ingen garanti, men en mulighet. Det er ved å ta kunnskapen i bruk at det kan bli et konkurransefortrinn.

Jeg er overbevist om at Topplederkonferansen kommer til å vokse og styrke seg ytterligere som en av de viktigste møteplassene i Midt-Norge.  Vi som toppledere har nytte av å snakke sammen. Akademia og næringslivet har nytte av å snakke sammen. Hver for oss har vi et samfunnsoppdrag som strekker seg ut over den enkeltes virksomhet. Ved å møtes, kan vi løse det samfunnsoppdraget på en enda bedre måte.

 

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen