Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Bli med på dugnad mot demens

Av 17/10/2013 i Samfunnskontakt
9000 nordmenn får hvert år diagnosen demens. (Foto: Photos.com)

9000 nordmenn får hvert år diagnosen demens. (Foto: Photos.com)

Søndag 20. oktober er det TV-aksjon. I år går pengene til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. Pengene skal gå til de som rammes, men også til forskning.

Studentene går foran

Som NTNUere kan vi bidra både som medmennesker og som fagpersoner. Studentene går foran med et godt eksempel. De stiller opp til et reservekorps av frivillige som settes inn der det mangler bøssebærere i Trondheim. UKA er også med. I år går alle billettinntektene fra veldedighetskonserten med Arve Tellefsen til TV-aksjonen. La oss støtte studentenes flotte initiativ ved å gå på konserten i Vår Frue kirke, søndag kl 1900.

Folkesykdom

Det forskes mye på demens og Alzheimer ved NTNU. Forskninsgmagasinet Gemini har skrevet flere interessante artikler om denne folkesykdommen. Det handler om livsstil, diagnose, omsorg og behandling.

Med data fra helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag kan samfunnsmedisinere som Jostein Holmen, se mulige sammenhenger mellom demens, livsstil og helse. Mye tyder på at høyere utdanning og fysisk aktivitet gir lavere risiko for å utvikle Alzheimers. Dessuten vil en øvet hjerne lettere kunne etablere alternative nervebaner dersom en del av hjernen blir skadet. Vi vet at demens rammer hukommelsessenteret i hjernen. Nevrologer som Sigrid Botne Sando og fysikere som Mikael Lindgren forsøker å forstå og måle hva som skjer i hjernen ved hjelp av biologiske markører og magnetiske prober. Det langsiktige målet er å kunne stille tidligere diagnose slik at man kan komme i gang med tilrettelegging og behandling så tidlig som mulig.

Som nevrolog har jeg selv sett sykdommen på nært hold. Jeg kan underskrive på at det å miste sin mentale kontroll er noe av det største kontrolltapet vi kan oppleve.

Deler erfaringer

I følge Gemini får hvert år 9000 nordmenn diagnosen demens. Vi kjenner alle noen som er rammet. I boka «Vegen inn i skoddeheimen» deler vår egen professor Ola Hunderi sine erfaringer, etter at kona Inger Anne ble rammet av Alzheimers. Han viser oss at når det ikke finnes en kur, kan vi ta vare på menneskeverdet gjennom å vise omsorg. Vi kan også styrke livskvaliteten til både den demente og de pårørende ved å fortsette å være en venn og fokusere på de lyspunkter som finnes.

Mange måter å engasjere seg

Jeg er sikker på at mange av dere legger en seddel i bøssene på søndag. Det er også mange andre måter å engasjere seg. De av dere som har benyttet dere av NTNU-tilbudet om 3T-medlemsskap kan f.eks. spinne for TV-aksjonen. Hvorfor ikke gjøre noe i eget arbeidsmiljø? Kanskje kan overskuddet fra fredagskaffen eller blomsten til seminaret heller gå til TV-aksjonen i år? Små og store gaver kan settes inn her.

Til studentene som går foran som et godt eksempel, og alle andre bøssebærere, håper jeg på fulle bøsser, og ønsker UKA lykke til og fullt hus på veldedighetskonserten.

God dugnad!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Masha sier:

    Det er skf8nt ne5r man har ve6ret pe5 et kursus, at overff8re det til prisaks. Dejligt eksempel du her kommer med. Jeg arbejder med aktiviteter og herunder meget demens. Desve6rre er aktiviteterne i demensafsnit i det daglige ikke se5 hf8jt priorteret hos plejepersonalet. Der er ikke tid og ressourcer til det. Ihvert fald ikke hvor jeg arbejde, her er det aktivitetspersonalet der tager over. I ff8lge kvalitetsstandarder me5 vi ikke tilbyde borgerne mere end 2 aktivitetstilbud om ugen, og hvad er det pe5 en hel uge? Se5 dejligt at hf8re at der nogle steder er andre boller pe5 suppen :)) Jeg vil frygtelig gerne suppelere med en anden god aktivitet: Nemlig Danmarksspillet, her bruger jeg kun spf8rgsme5lene. Det er super godt og man bliver tit overrasket over hvad borgerne egentlig kan huske :)) Fortsat godfornf8jelse med demensarbejdet :))

Toppen