Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Innsikt, utsikt og hensikt

Av 26/09/2013 i Nyskaping, Samfunnskontakt
Rektor Gunnar Bovim, HKH Kronprins Haakon og ordfører Rita Ottervik møttes til SIKT 2013 på NTNU  i dag. (Foto: Mentz Indergaard, NTNU Info)

Rektor Gunnar Bovim, HKH Kronprins Haakon og ordfører Rita Ottervik møttes til SIKT 2013 på NTNU i dag. (Foto: Mentz Indergaard, NTNU Info)

I dag har jeg vært i spennende selskap.  SIKT 2013 er en nyskaping på konferansefronten. Den samler vel 150 ledere og talenter i alderen 20 til 40 år, fra nærings- og organisasjonslivet, fra kultur, politikk og akademia. Det er HKH Kronprinsen som har initiert og arrangerer konferansen, og som vertskap og sted for den aller første samlingen, valgte han NTNU og Trondheim.

Verdiskaping i bred forstand

I all ubeskjedenhet – det er et naturlig valg. Det understreket også Kronprinsen selv i sin åpningstale; «her klekkes det ut gode idéer, her arbeides det med innovasjon og verdiskaping». Verdiskaping i bred forstand er også en fellesnevner for de som er valgt ut til å delta på konferansen.

SIKT 2013 har valgt å presentere seg med tre stikkord som jeg personlig har stor sans for: Utsikt, Innsikt, Hensikt. Ved universitet beskjeftiger vi oss mye med innsikt. Den dype innsikten som oppnås gjennom langsiktig grunnleggende forskning og som ligger i bunnen av alle forskningsgjennombrudd og all nyskaping. For å tilegne seg innsikt, trenger man imidlertid også utsikt. Det er av og til helt nødvendig å løfte nesen fra boken, løfte blikket over horisonten og se de store sammenhengene.  Men verken utsikt eller innsikt skaper forandring, uten det tredje «sikt-ordet» – hensikt. Man må ville noe med kunnskapen!

NTNUs hensikt er uttrykt i vår visjon: Kunnskap for en bedre verden.  Jeg har en sterk følelse av at alle som var til stede på konferansen i dag, kan identifisere seg med den visjonen. Også Kronprinsen selv, slik vi kjenner hans engasjement.

Framtiden er tverrfaglig

Et annet felles trekk ved SIKT-konferansen og NTNU, er vektleggingen av tverrfaglighet. I NTNUs mandat og strategi, heter det at vi skal bruke vår faglige bredde og tverrfaglige kompetanse til å løse sammensatte problemer. De komplekse problemstillingene, nasjonalt og globalt, kan ikke løses med kunnskap bare fra ett fagområde. På SIKT-konferansen har Kronprinsen valgt å samle unge ledere fra et bredt spekter av organisasjoner og bedrifter for å dele erfaringer og idéer. Det er lurt, for jeg tror en av de få tingene vi med sikkerhet kan si om framtiden, er at den vil være mer tverrfaglig.

Flott med engasjert kronprinspar

Konferansen har fått en del forhåndsomtale, også kritisk. Jeg synes personlig det er flott at vi har et kronprinspar som er engasjert, og som ønsker å skape en forskjell. Både det grytidlige frokostmøtet med Kronprinsen selv, og selve konferansen, har i høyeste grad vært både innsiktsfull og givende. Jeg er stolt på NTNUs vegne over å være vertskap for denne forsamlingen av dagens og morgendagens ledere og talenter.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Peder A. Pedersen sier:

    Det å si at Sikt handler om talenter er vel å tøye strikken litt langt? Deltagerne er stort sett rike mennesker fra sossiteten som enten har viktige eller rike foreldre. De dyktige lederspirene glimrer med sitt fravær, de som faktisk tenker de gode tankene. Selvsagt er rike mennesker viktige for å realisere, men rikdom er vel neppe et talent alene?

Toppen