Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Framtidens utdanning krever en campus for framtiden. Kjør debatt!

Av 18/09/2013 i Campus, Utdanning
Engasjert diskusjon om utdanjningsledelse. F.v. dekanus Marit Reitan, institutlederne Monica Rolfsen og xx og prorektor Berit Kjeldstad.

Engasjert diskusjon om framtidens utdannning. F.v. dekanus Marit Reitan, instituttlederne Monica Rolfsen og Magne Arve Flaten og prorektor Berit Kjeldstad. (Foto: A.K. Dahl)

NTNU har en fantastisk ledergruppe. Det visste jeg for så vidt fra før, men det står enda mer tydelig for meg etter å ha møtt de aller fleste av dem på ett brett tirsdag denne uken. 

Møterommet i andre etasje på Lerchendal gård var fylt til bristepunktet – noen vil kanskje si at vi passerte det punktet, men energien var like fullt til å ta og føle på. Alle dekanene og de aller fleste av instituttlederne, sammen med rektoratet, hovedtillitsvalgte og noen til, diskuterte to av høstens heteste saker for NTNU; framtidens utdanning og framtidens campus.  Begge er tema som vi arbeider intenst med for tiden, og som kommer til å stå på agendaen i mange ulike settinger framover. 

Et nysgjerrig universitet

I dekanmøtet har vi hatt flere diskusjoner om hvilket studietilbud vi skal gi. Delvis hva det er landet og verden trenger, hva har vi naturgitte forutsetninger for, hva kommer verden til å trenge at vi har, og hva mener vi at vi bør bygge opp.  Den andre diskusjonen er at vi ønsker å være et veldig nysgjerrig universitet. Vi ønsker å være nysgjerrig på nye måter å undervise på, innovative måter.

I den store ledergruppa som møttes tirsdag, handlet det om alt dette – men også om hvordan vi helt konkret skal lage systemer som fungerer, for lærere og studenter, og hvordan vi skal kvalitetssikre disse. Kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig lederoppgave, og etter tirsdagens samling føler jeg meg veldig trygg på at alle NTNUs instituttledere tar det ansvaret innover seg.

Campus om 50 år

Framtidens utdanning henger også sammen med hvordan campus skal se ut. Når vi igjen diskuterer campusutvikling ved NTNU, er det viktig at vi ser denne i et perspektiv på 30 til 50 år. Det er derfor vi har satt ned en visjonsgruppe som arbeider innenfor dette tidsperspektivet.

På ledersamlingen diskuterte gruppene hvilke endringer i rammebetingelser, og hvilke globale drivere vi vil møte om 30-50 år. Hvordan vil teknologien transformere utdanning og forskning? Hva vil den massive økningen i «online» kunnskap ha å si for undervisningen? Hva skjer med offentlig finansiering? Global mobilitet?

Kjør debatt!

Mange av deltakerne ga uttrykk for at de ønsker mer tid til diskusjon, og til å gå dypere inn i disse problemstillingene. Det vil det bli god anledning til, blant annet når vi samler den store ledergruppen på nytt i oktober.

I mellomtiden tar jeg gjerne mot innspill, også fra resten av organisasjonen.  Jeg ønsker meg en levende debatt om disse sakene ved NTNU, i mange ulike fora.  Derfor blir det åpne personalmøter på Dragvoll 7. oktober og Gløshaugen 9. oktober.  Universitetsavisa skal arrangere et nytt «folkemøte» den 5. november, også der blir framtidens campus blir tema. Det gleder jeg meg til!

Følg gjerne også med på vår egen nettside om campus 

Du kan også lese mer om møtet og debatten på Universitetsavisa.

Stikkord: , , , , , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

Nettsider som lenker til dette innlegg

  1. #campusntnu | Letizia Jaccheri | 20/09/2013
  1. Randi Tyse Eriksen sier:

    Jeg lurer på to ting etter å ha vært til stede på møtet i R8 9. oktober –
    1) Hvorfor er ikke Kamprosjektet framme i debatten? Er det noe som kan lage «puls» i tilknytning til en capus er det vel en samlokalisering av musikk, teater, kunst og arkitektur – nær Samfundet?
    2) Ser man på utdanningspolitiske og organisatoriske drivkrefter slik at man lager djerve mini-scenarier for teigdeling mellom NTNU og HiST?

Toppen