Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

En stor dag for små ting

John Charles Walmsley (SINTEF), Unni Steinsmo (CEO SINTEF), Rudie Spooren (SINTEF), Kari Melby (Prorektor for forskning, NTNU), Spyros Diplas (SINTEF),  Gon’emon Kurihara (President JEOL Ltd.) og Randi Holmestad (Institutt for fysikk) ved innvielsen av det nye supermikroskopet. Foto: Per Henning, NTNU.

John Charles Walmsley (SINTEF), Unni Steinsmo (CEO SINTEF), Rudie Spooren (SINTEF), Kari Melby (Prorektor for forskning, NTNU), Spyros Diplas (SINTEF), Gon’emon Kurihara (President JEOL Ltd.) og Randi Holmestad (Institutt for fysikk) ved innvielsen av det nye supermikroskopet. Foto: Per Henning, NTNU.

Tirsdag 10. september var en merkedag, ikke bare for de mange nye som kom inn på Stortinget. Det var også en stor dag for de små tingene.

Supermikroskop

Jeg hadde gleden av å være med å innvie NORTEM, et nytt senter for «supermikroskoper», eller for å være mer nøyaktig; transmisjonselektronmikroskoper.  Disse mikroskopene har en ekstrem evne til forstørrelse, sammenlignet med eksisterende utstyr, med en oppløsning på inntil 0.1 nanometer.

Hva betyr dette i praksis? Dette mikroskopet gjør forskerne i stand til å se hva som skjer med atomstrukturen i materialer når materialene utsettes for endringer og påkjenninger, som for eksempel sterk varme eller lave temperaturer. Det kan i sin tur få betydning for Norges tredje største eksportartikkel – etter olje og fisk – nemlig aluminiumslegeringer.  Her vil den nye teknologien bidra til mer presise svar på vesentlige spørsmål.

Materialforskning har en lang og stolt historie ved NTNU, og utviklingen av lette og sterke aluminiumslegeringer er selve flaggskipet. Fagmiljøet er internasjonalt anerkjent som ledende på sitt felt.

Samarbeid med næringslivet

Et langvarig og nært samarbeid med næringslivet, spesielt Hydro, har vært viktig for utviklingen av fagområdet.  Det samme har samarbeidet med SINTEF. Forskergruppene på området er tett sammensveiset , og i 2006 etablerte de et felles Geminisenter for TEM-forskning . Jeg tror jeg trygt kan si at si at den entusiasmen og utholdenheten som er utvist i disse forskergruppene, har vært avgjørende i å bringe TEM høyt oppe på vår strategiske agenda.

Også NORTEM har sitt utspring i dette fremragende forskningsmiljøet. NORTEM, som er et storskala infrastrukturprosjekt, ble startet opp i 2011 og har foreløpig varighet fram til 2017. Det er finansiert av Norges forskningsråd og de tre partnerne, det vil si NTNU, SINTEF og UiO.

Framtidens industri

NORTEM handler først og fremst om å skape det vitenskapelige og teknologiske grunnlaget for framtidens industri. De kjente og fortsatt ukjente mulighetene som ligger i utviklingen av nye nanomaterialer er bare ett eksempel på dette.

Vi skal også huske at materialforskning er nødvendig for å møte de globale miljøutfordringene. Det gjelder utnytting av naturressurser, reduksjon av skadelige utslipp, fornybar energiproduksjon og så videre.

Med andre ord: NORTEM er ikke bare et verdifullt bidrag til å nå vår ambisjon om å være internasjonalt fremragende. Det går også rett inn i vår visjon om kunnskap for en bedre verden.

Les mer om TEM og NORTEM i Gemini eller Adresseavisen.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen