Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Vi skal gi Norge de aller beste lærerne

Av 12/08/2013 i Utdanning

Denne uka er det oppstart for våre studier. Noe er nytt i forhold til tidligere år.

Alle vet at det å satse på læreren er en kjempegod investering. NTNU tar sin del av ansvaret.

Her og nå vil jeg trekke fram NTNUs lektorutdanning. I den nye lektorutdanningen er det lagt vekt på å styrke integreringen ved å øke samspillet mellom teori og praksis. Dette vil bidra til å legge et enda bedre grunnlag for lærernes yrkesutøvelse og kompetanseutvikling. 100 dager praksis og flere egne emner for lektorstudentene er blant elementene i denne fornyelsen.

Kort sagt: NTNU tar ansvar for å gi Norge de aller beste lærerne for ungdomsskolen og videregående skole.

Les hvordan vi har tenkt å gjøre det i denne kronikken i Adressavisen.

God nytt studieår!

Stikkord: , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Berit Bungum sier:

    Lektorutdanningen blir styrket ved at studentene får mer praksis, og at de nå vil ha praksis i alle de fire første studieårene. Dette gir ikke nødvendigvis en sterkere integrering av teori (hva nå dette viser til i kronikken) og praksis. Det som derimot er vesentlig nytt i den nye modellen er at den fordrer en integrering (eller i det minste en samkjøring) av disiplinfag og fagdidaktikk, noe som synes svært fruktbart på papiret. Videre krever den nye forskriften en sterkere profesjonsretting av studiet.

    Alt vel så langt. Men vil dette realiseres?

    Situasjonen er samtidig slik at NT-fakultetet, som nå altså skal utdanne verdens beste realfagslærere, parallellt med denne «satsingen» så og si over natten (gjennom et enkeltstående «dekani vedtak») kvitter seg med didaktikerne sine (hvor ble det av medvirkningen??), splintrer dette fagmiljøet og utsletter tilbudet lektorstudentene til nå har hatt om å ta et didaktisk (skolerettet) masterstudium. Og minst like pussig er det at SVT-fakultetet og Program for Lærerutdanningsom – som var sagt skulle videreføre denne virksomheten – ikke viser noen som helst interesse for å opprettholde studietilbudet som nettopp sto for en profesjonsretting av lektorstudiet og en integrasjon mellom fag og fagdidaktikk på masternivå. Veiledningstilbudet og masteremnene som spesielt rettet seg mot lektorstudentene (ved NT, men også ved IME) er forsvunnet i løse luften i flytteoperasjonen mens didaktikerne har fått andre oppgaver å ta seg av på Program for Lærerutdanning.

    Kan NTNUs ledelse hevde at NTNU satser på lektorutdanning når fakultetene velger å la være?

Toppen