Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Vær nysgjerrige!

Av 13/08/2013 i Nyskaping, Utdanning

I dag tar vi i mot 7000 nye studenter ved NTNU.  Immatrikuleringen er en helt spesiell dag, hver gang.

Selv stiller jeg i prorektorkappen med mer enn hundre års universitetshistorie i ryggen.  Det møter ungdommens friske, forventningsfulle mulighetsrom. Ny by, nytt studium, ny hverdag, nye venner. Velkommen skal dere være!

I dag begynner 7000 nye studenter ved NTNU. Bildet er fra en tidligere immatrikulering. Foto: NTNU Info.

I dag begynner 7000 nye studenter ved NTNU. Bildet er fra en tidligere immatrikulering. Foto: NTNU Info.

Mot og lyst til å bli nyskapere

Jeg håper NTNU blir et studiested der dere får bruk for nysgjerrigheten deres. Jeg vil at dere skal gå inn i studentlivet med en visshet om at nysgjerrighet er bra. Jeg håper at mange av dere får mot og lyst til å bli nyskapere.

Jeg vil nemlig framsnakke nyskaping og entreprenørskap. Vi trenger nye tanker, vi trenger oppfinnere, innovatører og videreutviklere av produkter og tjenester. Det finnes knapt noe mer spennende enn at ideer fødes, konkretiseres og blir til nye løsninger og noen ideer blir butikk. Som institusjon får NTNU’s  fagmiljø og arbeids- og næringsliv til å satse sammen. Vi har i dag en unik kultur for nyskaping og vi utvikler den hele tida.

Dele kunnskap

Nyskaping er ikke bare å lage bedrift av nye ideer. Nyskaping er å produsere og dele ny kunnskap. Den tar studentene våre med seg ut i arbeidslivet. Nyskaping er å dele forskningsresultater med samfunnet. Vi har behov for nye arbeidsformer, nye produksjonsmåter og nye materialer som forbedrer, forsterker og fornyer.

På NTNU kan du drive med nyskaping på alle fagområder.

Mange tror at nyskaping er noe som bare ingeniører driver med. Men nye ideer og oppfinnelser trengs over alt både i privat som offentlig sektor.

I høst inviterer vi studenter til et praktisk kurs i kreativitet gjennom Skap en idé. Hensikten er som navnet sier,  å identifisere en idé du har tro på og arbeide med å gjøre den unik. Dette er et praktisk kurs i kreativitet som garantert vil gi deg kreativ selvtillit.

Kanskje noen av dere kommer til å delta på Venture Cup i løpet av studietida?

Venture Cup er en nasjonal forretningsplan-konkurranse for studenter. Hensikten er å stimulere til mer nyskaping. 
Venture Cup kan også tas som fag med studiepoeng. Du får hjelp steg for steg med det som kreves gjennom håndbok, veiledning og forelesninger

Skap din egen fremtid er slagordet til studentorganisasjonen Start NTNU.

Organisasjonen jobber for at nyskaping og entreprenørskap skal vinne terreng her på NTNU.  Start NTNU vil gi dere studenter tro på egne ideer og kunnskap om vegen videre. Dette er en arena for kunnskapsutvikling og ikke minst nettverksbygging og erfaringsutveksling. Kanskje blir du så inspirert at du vil utdanne deg til entreprenør på vår høyt anerkjente Entreprenørskole.

Har jeg pirret nysgjerrigheten hos noen nå?  Jeg håper det. Satser du på nyskaping blir det ei spennende reise der du lærer å kjenne deg sjøl og får mange nye relasjoner og venner. Dette handler ikke først og fremst om prestasjoner, men om å tørre å utfordre seg sjøl.  Gjennom å skape i stedet for å ape, blir resultatet personlig vekst.

Mulighetene er mange, framtida er her.

Velkommen som student på NTNU.  Husk at det er bra å være nysgjerrig!

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen