Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Takk for meg!

I går var min siste arbeidsdag som rektor ved NTNU. At åtte år er gått siden jeg startet som rektor er nesten uvirkelig – tiden har gått som en røyk. Jeg har tilbrakt siste uke med å rydde kontoret for min etterfølger. Denne jobben har brakt fram mange minner om en spennende periode – og reflekterer et speilbilde av NTNUs utvikling som vi sammen har skapt.

Jeg har lyst til å dele noen glimt fra disse minnene med dere i min avskjedshilsen.

Foto: Mentz Indergaard

Foto: Mentz Indergaard / NTNU Kommunikasjonsavdelingen

Jeg begynner med den kjempestore bunken med visittkort fra folk jeg har møtt. Den er først og fremst et vitnemål om den store oppmerksomheten NTNU har hatt på internasjonalisering de senere årene. Konkrete resultater i form av forsknings- og utdanningssamarbeid over hele kloden er mange.

Japan og Kina

La meg som konkret eksempel nevne at jeg i slutten av mai var i Japan i statssekretær Ragnhild Setsaas’ delegasjon for å markere 10-års jubileum for avtalen om forskningssamarbeid mellom Japan og Norge. Det samarbeidet NTNU og SINTEF har vært hovedaktør bak på norsk side, Kyoto International Forum for Energy and Environment (KIFEE), startet i 2004 og har vært et viktig bidrag i den norske Japan-satsingen. Derfor var det ekstra hyggelig at Arne Walther, den norske ambassadøren til Japan besøkte oss i går for å snakke om videre oppfølging av samarbeidet med Japan. Samarbeidet med Kina har også utviklet seg med avtaler om både felles forskningsprosjekter (Joint Research Center med Shanghai Jiao Tong University) og felles mastergrad, til tross for kjølige diplomatiske relasjoner de siste årene. Mange flere samarbeidsrelasjoner kunne vært nevnt.

EU og Forskningsrådet

De siste ukene har signaturer på nye kontrakter i EU-prosjekter vært en hyppigere foreteelse enn noen gang tidligere i min rektorperiode. Mange har lykkes med søknader i den siste utlysningsrunden i 7. rammeprogram. Internasjonal koordinator Nina Sindre har i en foreløpig opptelling kommet til 22 tilslag. Av disse er 7 med NTNU som koordinator, og to ERC-grants. Dette skyldes først og fremst en stor mobilisering fra fagmiljøene våre, og en stor innsats fra støtteapparat i forskningsadministrasjonen sentralt og lokalt – dels som pådrivere, og dels som hjelp i søknadsskriving. Jeg takker alle for innsatsen og gratulerer med resultatet!

På hjemmebanen har det siste året også skjedd mye positivt. Mange vil huske at vi ved slutten av 2012 markerte vi mange tilslag fra Friforsk i NFR, og fire nye senter for fremragende forskning. Når dette kommer på toppen av en stor portefølje av prosjekter og senter fra store satsingsprogrammer og den brukerstyrte arenaen i NFR, så kan vi konstatere at vi har en bred samfunnsrelevant forsknings­porte­følje.

Satsingsområder og strategi

Noe av det mest positive jeg har opplevd internt det siste året vært prosessen med å få fram den reviderte strukturen for NTNUs tematiske strategiske satsingsområder. Det brede engasjementet fra med­arbeidere i hele institusjonen viser at vi ved NTNU er finner en slik tematisk tilnærming til strategiske satsinger som en naturlig del av NTNUs samfunnsoppgave.

I dag er jo det vi produserer av dokumenter lagret på datamaskinene våre. Slik også i min tilværelse. Men sentrale dokumenter fra viktige prosesser har jeg også tatt vare å i hyller og skap i papirform.  Av de ting jeg har tatt spesielt vare på er innspillene fra fakultetene i strategiprosessen som vi har brukt mye oppmerksomhet på sammen, og fakultetsinnspillene til tematiske satsinger. Det finnes også mye om innovasjon og nyskaping. Og ikke å forglemme fra campussaken – jeg håper den muligheten som nå er åpen kan legge et grunnlag for en god langsiktig løsning for NTNU.

Søkertall som varmer

Mangt kunne vært nevnt om NTNUs utvikling på en dag som denne, men da ville denne bloggen flyte over alle grenser. Ett forhold som har gledet meg spesielt gjennom disse åtte årene må jeg likevel ta med. Det er den positive utviklingen som har skjedd med søkningen til sivilingeniørstudiene. En viktig grunn til det er at jentene har kommet i stor mengder. Av 4066 søkere i 2013 var 1202 jenter – det er i underkant av 30%. Imidlertid er det 37% jenter blant de som har fått tilbud om en studieplass på sivilingeniørstudiene. Dette vil nasjonen Norge ha stor glede av de neste 50 årene!

Ikke arbeidsledig

Mange har spurt meg «Hva kal du gjøre nå?», så noen ord om det kan være på sin plass.

Jeg ser fram til en interessant hverdag også den kommende tiden. En viktig internasjonal oppgave vil være å lede utviklingen av et nettverk av europeiske universiteter som er engasjerte i utdanning og forsking på energiområdet. EUA har fått tilmeldt interesse fra 170 universiteter for å delta i et slikt nettverk. EU-kommisjonen har bevilget 1.5 m€ over tre år for utviklingen av nettverket.
På hjemmearenaen skal jeg bidra på laboratorieutvikling ved IVT-fakultetet, blant annet i plan­leggingen av det nye Ocean Space Center på Tyholt. Jeg har også sagt ja til å være med på å utvikle analysefunksjoner som skal gi bedre grunnlag for ledelse og styring ved NTNU.

Og så har jeg ambisjon om å få mulighet til å gjøre grundigere studier av hvorfor NTNU har fått til det vi har fått til. Over de mer enn 45 årene jeg har fulgt NTNUs og dets forgjengeres virksomhet, har jeg sett mange viktige samfunnsbidrag bli skapt. Jeg skulle gjerne skjønne bedre hva de viktigste muliggjørende forutsetningene har vært for de suksessene vi har hatt i å skape verdi for samfunnet. Slik forståelse er viktig dersom vi skal legge til rette for å skape flere suksesser. Er det noen som har idéer til hvordan man metodisk kan nærme seg å få bedre innsikt i dette, er jeg lutter øre!

Foto: Terje Trobe/NTNU Info

Foto: Terje Trobe/NTNU Kommunikasjonsavdelingen

Takk for laget

Men nå: Takk for innsatsen og takk for laget! Det har vært et stort privilegium å få lov til å lede NTNU i disse årene, og se de resultatene vi alle har skapt sammen. NTNU har en dedikert stab av dyktige medarbeidere, og har hvert år gleden av å ta imot tusenvis av landets dyktigste ungdommer som studenter. Det er grunnlaget for at NTNU kan levere stor nytte til samfunnet vi er en del av, gjennom de kandidatene vi utdanner, den forskning vi utfører, og den nyskaping vi bidrar til. Og NTNU har alle muligheter til å skape enda mer! Jeg ønsker den påtroppende ledelsen i alle ledd i NTNUs store organisasjon, med Gunnar i spissen, lykke til med arbeidet med å ta NTNU videre til nye høye mål!

Med vennlig hilsen fra nå

«gamlerektor» Torbjørn

 

Stikkord: ,

Stengt for kommentar.

Toppen