Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Takk for innsatsen!

Av 01/08/2013 i Universitetspolitikk

I dag, første august, er det ny åremålseperiode ved NTNU og flere andre universitet i Norge.

Det innebærer at NTNU får nytt styre og nye ledere på rektor-, dekan- og instituttledernivå. Flere fortsetter med en ny åremålsperiode, men noen avslutter nå. Som ny rektor ved NTNU, føler jeg behov for å takke avtroppende styre, avtroppende dekaner og instituttledere og ikke minst, min forgjenger Torbjørn Digernes for stor innsats.

Strategien er fundamentet

Styret har gjort viktige strategivedtak, og lagt et godt grunnlag for at det nye styret kan videreutvikle NTNU i en god retning. Takk til avtroppende styremedlemmer, med styreleder Morten Loktu i spissen. Også på dekan- og instituttledernivå er det gjort omfattende forbedringsarbeid i den perioden vi legger bak oss, noe som avspeiler seg på flere parametre som publikasjonspraksis, utvikling av forskergrupper og liknende.

Foto: Mentz Indergaard / NTNU Kommunikasjonsavdelingen

Mye papir å sortere når kontoret skal ryddes etter åtte år som rektor.
Foto: Mentz Indergaard / NTNU Kommunikasjonsavdelingen

Formidabel innsats

Du Torbjørn, har lagt ned en formidabel innsats gjennom din åtteårige rektorperiode. NTNU fremstår mer sammensveiset enn noen gang, og med god studentsøkning og gode forskermiljø. Flere miljø er internasjonalt anerkjente, noen er internasjonalt ledende innen sine felt. Din personlige innsats har satt spor etter seg både nasjonalt og internasjonalt. Du har talt vår sak med stor tyngde både i Forskningsrådet og i Universitets- og høgskolerådet. Internasjonalt har du lagt ned et  stort arbeid med mange utenlandske samarbeidspartnere. Ikke minst innen organisasjonen for europeiske universitet (EUA), og overfor ulike miljø i Asia, er du vel kjent som en god og humørfylt samarbeidspartner, med god faglig innsikt.

Jeg vil personlig takke deg for at jeg gjennom det siste halvåret har fått anledning til fritt å besøke fagmiljøene i min forberedelse til rektorperioden. Du har gitt meg gode råd og vink, noe jeg håper du vil fortsette med.

Jeg vet jeg har organisasjonen med meg når jeg takker deg på vegne av oss alle!

Invitasjon til samarbeid

Men, en avsluttet periode baner også veien for en ny. Mange nye ledere og mange erfarne begynner i dag sitt virke for de kommende fire årene. Vår samlede oppgave er å stimulere til en god faglig utvikling. Det er et stort privilegium, det er krevende, morsomt og jeg gleder meg. Jeg inviterer til omfattende samarbeid i det nye styret, i rektoratet, dekanmøtet, med instituttlederne, fagmiljøene, tillitsvalgte, studenter  – og oppdragsgiverne – verden rundt oss.

Vi har nemlig en stor visjon å oppfylle – Kunnskap for en bedre verden. Intet mindre.

Stengt for kommentar.

Toppen