Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

En utdanning for morgendagens arbeidsliv?

I går ønsket vi 7000 nye studenter velkommen på immatrikuleringen. I dag har vi drøftet hvordan vi best kan utdanne dem for en uforutsigbar og ukjent framtid.

Samtidig markerte vi en aldri så liten milepæl ved NTNU. Denne viktige diskusjonen skjedde nemlig under det aller første møtet i NTNUs Råd for samarbeid med arbeidslivet.

Paul Chaffey, administrerende direktør i NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia, er medlem av RSA og deltok aktivt i debatten på rådets første møte på NTNU. (Foto: Tore Oksholen, Universitetsavisa)

Paul Chaffey, administrerende direktør i NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, Abelia, er medlem av RSA og deltok aktivt i debatten på rådets første møte på NTNU. (Foto: Tore Oksholen, Universitetsavisa)

En av de viktigste oppgavene til rådet er å bidra til at vår utdanning er relevant og oppdatert, slik at de kandidatene vi sender ut i arbeidslivet har en kompetanse som er tilpasset morgendagens behov. Rådet skal hjelpe oss til å bli enda mer bevisst på hvordan utdanningen er koblet til behovene i samfunnet og arbeidslivet. I rådet sitter representanter fra ledelsen i LO, Abelia/NHO, Tekna, Forskerforbundet, Norsk Industri, Norsk Kulturråd, Norsk studentorganisasjon, Helse Midt-Norge, Kommunesektorens organisasjon (KS) og Innovasjon Norge.

Viktig for hele NTNU

Vi startet dagen med innledninger fra forskningsleder Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå og utredningsleder Anthony Kallevig i LOs næringspolitiske avdeling. Temaene – Utdanningstrender og samfunnets behov og Utdannes det riktig kompetanse for framtida? – er så viktige for hele NTNU-organisasjonen, at vi valgte å flytte denne delen av møtet til et av auditoriene i Realfagbygget og åpne for at alle interesserte kunne komme og høre på. Det var gledelig å registrere at auditoriet var fullt, og at både studenter og lærere hadde møtt fram for å høre innledningene og refleksjonene fra medlemmene i rådet.

Om du ikke var av dem som møtte opp i R9 – her kan du se opptak av innledningene og debatten.

Omfattende kontaktflate

Det er selvsagt ikke nytt for oss å hente inn synspunkter fra samfunnet omkring oss, eller fra de arbeidsgiverne som skal ta i mot våre kandidater. NTNU har en omfattende kontaktflate med arbeids- og næringslivet. Blant annet har vi et titalls næringslivsringer og praksisorienterte masteroppgaver ved fakultetene og rammeavtaler med en rekke store konsern og bedrifter som DNV, Statoil, Aker Solutions, Telenor, Hydro, Schlumberger, Siemens og Statens vegvesen.

Vi har også utstrakt samarbeid med offentlig sektor; for eksempel har både medisinstudiet og helsevitenskap systematisk samarbeid med Helse MidtNorge, Trondheim helseklynge og mange andre aktører i helsesektoren, mens lærer- og lektorutdanningen har 40 ulike partnerskapsskoler.

Det er også en viktig kontakt som skjer gjennom de eksterne representantene i fakultetsstyrer og NTNUs styre.

Tilpasse og påvirke

Med opprettelsen av RSA vil vi systematisere det langsiktige samarbeidet med arbeids- og samfunnslivet. Vi vil også se på om vi skal ta i bruk flere kanaler og fora for kontinuerlig å vurdere og utvikle kvaliteten på utdanningen vår. Det gjelder ikke minst kontakten med politikere og andre instanser som har stor strategisk betydning for NTNU.

I dag var det utdanningen som var tema for rådet. I neste omgang vil vi utfordre rådet når det gjelder forskning og nyskaping.

Det er helt avgjørende for måten vi løser vårt samfunnsoppdrag, at vi klarer å snappe opp de endringene som skjer i arbeidslivet raskt nok. Men vi kan ikke bare ha ambisjoner om å tilpasse oss utviklingen – det er også en del av vår rolle som universitet å påvirke den. Råd for samarbeid med arbeidsslivet er ett av flere gode verktøy i den sammenheng.

Samtidig skal vi holde fast ved vårt grunnleggende mandat som universitet, nemlig å vedlikeholde samfunnets kunnskapsbase, og utdanne mennesker med dyp innsikt og kunnskap innenfor hele bredden av fagområder.  Den balansen greier vi. Det er som kjent mulig å ha – minst – to tanker i hodet på en gang.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

Nettsider som lenker til dette innlegg

  1. Kunnskap for en bedre verden | Andrés blogg | 16/08/2013
Toppen