Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Inviterte 200 på date – fikk ja!

Studentene Martha Marie, Steinar og Joakim fridde til 200 kommunepolitikere og fikk JA.  Alle ville ha nærere forhold til studentene på NTNU etter historiens første besøk av de folkevalgte i Trondheimsregionen.  Dette gir god energi og stor tro på fortsettelsen.

Ti kommuner, 200 politikere, 26 fagmiljø med åpne dører.  Forrige fredag utgjorde dette til sammen en historisk dag her på NTNU.  Hensikten var å skape tettere kontakt mellom NTNU, SINTEF, kommunene og næringsrådet i Trondheimsregionen.  Og det skjedde!

200 politikere besøkte NTNU 31. mai. Foto: NTNU.

-Velkommen til kommunestyremøte, sa Rita Ottervik, da hun åpnet dagen. -Dette har aldri skjedd før. Vi skal nyttiggjøre oss naboskapet. Vi skal bli kjent med aktiviteten på NTNU og vi skal møte hverandre over kommunegrensene.

Møter på seks campi

Møtene skjedde rundt om på seks av våre ti campi. Dette er noe av det som ble diskutert:

 • Ny viten gjør eldreomsorgen bedre.
 • Her avslører vi hjernens hemmeligheter.
 • Jakten på det perfekte avløpssystemet.
 • Kunsten å gjøre skolen mer effektiv.
 • Sånn lager vi bedre realfagslærere.
 • Oppfinnelser som fylte Norges pengebinge.
 • Gamle bygg som ny ressurs.
 • Her blir gode ideer til enda bedre business.
 • Kampen mot sykelig overvekt.
 • Ny kraft fra Norges største vindtunnel.
 • Kjemihallen som slåss mot CO2.
 • Slik bygger vi framtidas hus.

Ivrige fagmiljøer

Fagmiljøene her på NTNU har vært veldig ivrige. Det gjelder særlig de miljøene som ser at forskningen de driver kan være svært relevant for den kommunale hverdagen.  Det skal bli spennende å se om dette fører til mer kontakt mellom fagfolk og politikere.  Og der igjen føre til nyskaping og nytenking i de enkelte kommunene.

For det er nå det begynner.

Jeg og mine medarbeidere har undersøkt litt om hva det er folk husker etter en sånn dag. Og de svarer:  -Jeg er jo blitt  invitert på date av tre studenter. Steinar Hillersøy Dyvik, Martha Marie Øberg, og Joakim Nylén fikk hjertene til å banke i salen. – Vi vet at Trondheim har et enestående omdømme som studentby. Og det har innfridd. Vi har og har hatt det fantastisk her oppe. Ingen av oss hadde vært her før. Nå må dere invitere oss på date, slik at vi får gode grunner for å bli her også etter endt studium, sa de tre.

Studentene avslørte at de knapt hadde vært i kommunene i Trondheimsregionen i løpet av de årene de hadde bodd her, men at de nok kunne tenke seg å komme.  – Vi er ressurssterke og flinke og vi kan være en ressurs for dere, sa de. Og det tror jeg på.

Muligheter i nærområdet

På NTNU er vårt viktigste oppdrag å utdanne dyktige studenter. Når de er ferdige hos oss, kan de godt bli i nærområdet. At de skal bruke erfaring og kunnskap fra tida på NTNU og i Trondheim for å utvikle framtidas løsninger. At de skal vite at mulighetene for å bidra på en samfunnsnyttig måte finnes, både i offentlig sektor og i næringslivet.

Møter de attraktive samarbeidspartnere mens de studerer hos oss, ja da har de flere veger å gå når de senere skal bruke kunnskapen sin. Dette gjelder både under og etter utdanning.

-Vi vil på date med dere, vil dere på date med oss?  Spurte tre modige studenter. Ja, repliserte 200 tilhørere.

Da leder for Næringsrådet Berit Rian, sa hun heller ville på date med en gang enn å holde foredrag for salen, var tonen slått an. Og hun avsluttet med å invitere studentene til å være med på et møte med en gang for nettopp å se på hvordan næringslivet, kommunene og studentene kunne få til et tettere og bedre samarbeid.

Blir man invitert på date, gjelder det å smi mens jernet er varmt….

Les mer om treffet i Universitetsavisa.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen