Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kapteinskifte i campusprosjektet

Campusprosjektet er nå inne i en ny og viktig fase. Kunnskapsdepartementet, som eier konseptvalgutredningen (KVU), har nå fått på plass sin prosjektorganisasjon og valgt konsulentselskapet Rambøll til å lede prosessen. I dag, den 16. mai, har vi hatt gode og konstruktive møter både med KD og Rambøll om veien videre.

Samtidig har vi ved NTNU lagt grunnlaget for en ny organisering av arbeidet med campusutvikling.
Vår oppgave er å bistå Kunnskapsdepartementet i KVU-prosessen. Men fra vårt ståsted er det minst like viktig å se utviklingen av campus i et langsiktig, strategisk perspektiv.

Styrke konkurranseevnen

Vårt mål må være å utvikle en campus som styrker vår framtidige konkurranseevne – som igjen i sterk grad er knyttet til studentrekruttering.

Hvordan kan vi utvikle en moderne campus, der studentene ønsker å være – og som i seg selv virker attraktiv både på kommende studenter og forskere? Kan vi ved hjelp av den fysiske utformingen styrke integreringen av forskning og utdanning? Kan vi bidra til å legge enda bedre til rette for tverrfaglighet, både i forskning og undervisning? Slike og lignende spørsmål må vi legge til grunn for vår langsiktige tenking om campus.

Utredning og visjoner

For å møte begge disse utfordringene, blir det nå satt ned to prosjektgrupper, som skal arbeide – hver for seg, men også i samarbeid – med henholdsvis støtte til konseptutvalgutredningen og den langsiktige, strategiske visjonen.

Inge Fottland blir studiesjef

Samtidig blir det et lederskifte i campusorganisasjonen. Inge Fottland går tilbake til stillingen som studiesjef – fra 1. juli i fast stilling. Det er ikke enkelt å skulle erstatte Inge, verken når det gjelder kompetanse eller erfaring. Men om noen skulle klare det, er det Tone Merethe Berg Aasen. Vi har hentet Tone Merethe fra rektors stab for utdanning og læringskvalitet, og er takknemlig for å få låne henne i denne intensive og viktige fasen i prosjektet.

Til gjengjeld får utdanningsområdet tilbake sin studiesjef. Jeg vet at det er meget godt mottatt i Studieavdelingen. Det er forståelig, for det har virkelig skjedd mye positivt, og vært en meget god utvikling i avdelingen, i Inges tid som studiesjef.

Fra nå av vil han ha muligheten til å bruke all sin tid og kapasitet på studieområdet – det trenger vi!

Faglig tyngde

Når det gjelder Visjonsprosjektet, har vi vært så heldige at avtroppende dekanus på fakultet for arkitektur og billedkunst, Tore Haugen, har sagt ja til å lede dette arbeidet. Både i kraft av sin faglige tyngde, og med sin inngående kjennskap til organisasjonen, er Tore avgjort rett mann på rett sted. Han vil også i stor grad involvere resten av NTNU-organisasjonen i visjonsarbeidet.

Ja fra øverste hylle

I det hele tatt har det vært en glede å hente inn de personene som skal arbeide videre med campusutvikling. Vi hadde ei ønskeliste med navn fra øverste hylle – og alle svarte ja!

Det gjør meg trygg på at skuta er på stø kurs. Da er vi robuste nok til å takle at en kaptein går fra borde og en ny kommer om bord, selv om det helt sikkert kommer noen brottsjøer underveis – det gjør gjerne det under høststormene.

Jeg vil rette en helhjertet takk til Inge for hans utrettelige og uvurderlige innsats i to omganger for campusprosjektet. Samtidig ønsker jeg hell og lykke til Tone Merethe og hennes mannskap.

* * *
Du kan lese mer om den nye prosjektorganiseringen og planene på Innsida.

Stikkord: , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen