Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Publisering med solidarisk perspektiv

Av 05/03/2013 i Forskning

Fri tilgang til vitenskapelige resultater er et viktig bidrag til demokrati og fri meningsutveksling, og bidrar til å spre forskningen til nye brukergrupper. Åpen publisering henger derfor nøye sammen med samfunnsoppdraget og vår visjon om Kunnskap for en bedre verden. Nå satser vi to millioner kroner for å øke såkalt «open access»- publisering ved NTNU.

Publisering koster

I mange land har universitet og forskere ikke råd til å anskaffe dyre tidsskrifter.

Den vanligste modellen er at publisering betales gjennom abonnement. Her har forlagene full kontroll og dikterer betingelsene. En annen måte er det som kalles Golden Open Access. Her betaler man i forkant for å publisere, artikkelen kommer raskere ut samtidig som forskeren beholder alle rettigheter til artikkelen.

Både nasjonalt og internasjonalt er det en erkjennelse av at det er nødvendig å finne måter å finansiere slike publiseringsavgifter på, særlig der man ikke har ekstern finansiering. Opprettelsen av publiseringsfond ved universitetene er et slikt virkemiddel som kan støtte og stimulere til økt åpen publisering.

Vi hører av og til om useriøse OA-utgivere. Jeg vil understreke at det ved NTNU er snakk om dekning av forfatterbetaling i fagfellevurderte OA-tidsskrifter som er godkjent på nivå 1 eller 2 i Databasen for høyere utdanning.

EU presser på

EU kommisjonen vil under Horizon 2020-programmet gjøre åpen tilgang til et grunnleggende prinsipp. Dette betyr at det blir et krav om åpen publisering for forskingsprosjekt som har finansiering under dette programmet. Det er også påtrykk fra kommisjonen mot alle medlemsland om å ta et tilsvarende standpunkt når det gjelder forskning finansiert med nasjonale midler. Målet er at 60 prosent av europeisk-finansierte forskningsartikler skal være åpent tilgjengelig i 2016.

Forventning til Forskningsmeldingen

I den forrige forskningsmeldingen var det uttrykt at regjeringen prinsipielt mener at alle vitenskapelige artikler som er resultat av offentlig finansiert forskning, skal være åpent tilgjengelige. Jeg forventer at den kommende forskningsmeldingen vil utdype dette.

NTNU på vei

Det skjer en del ved NTNU også. Blant annet var flere forskere i 2012 medforfattere på 30 vitenskapelige artikler i det største internasjonale OA-tidsskriftet PLoS One. Det er en økning på 18 artikler fra 2011.

Universitetsbiblioteket har etablert tjenesten NTNU Open Access Journals for forskere og fagmiljøer ved NTNU som ønsker å starte opp fagfellevurderte OA-tidsskrifter.  I dag har vi fire slike tidsskrifter, og antall nedlastinger herfra viser en sterk økning.

Sikre samfunnet fri tilgang

Beslutningen om å etablere et publiseringsfond er forankret i vår IP-politikk hvor det er slått fast at NTNU gjennom publisering vil bestrebe seg på å sikre samfunnet fri og åpen tilgang til universitetets resultater.

I tråd med dette, sa vi i styresaken om Høy kvalitet i forskningen at vi ville etablere en økonomisk støtteordning for frikjøp av publiseringsrettigheter, slik at forskere kan få dekket merkostnader ved åpen publisering.

I første omgang vil vi prøve ut en ordning med et publiseringsfond for «open access»-publisering i to år. Vi setter av en million kroner hvert år i prøveperioden. Ordningen skal administreres av Universitetsbiblioteket.

Styrker demokratiet

Fri tilgang til vitenskapelige resultater kan styrke demokrati og fri meningsutveksling og bidra til spredning av forskning til nye brukergrupper. I mange land har universitet og forskere ikke råd til å anskaffe dyre tidsskrifter, ved OA-publisering deles kunnskap solidarisk uavhengig av økonomiske muligheter. Dette er også en del av samfunnsoppdraget og helt i tråd med vår visjon om Kunnskap for en bedre verden.
Jeg håper publiseringsfondet vil bidra til å gjøre NTNUs forskning mer synlig og tilgjengelig. Lykkes vi, kan det bidra til å øke både siteringshyppighet og «impact factor» i forskjellige rangeringer.

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

 1. Frode Lindgjerdet sier:

  Blir ikke dette veldig dyrt? Brill som så vidt jeg har skjønt er en av de internasjonalt ledende på akademiske publikasjoner, skal ha €2000 som kompensasjon pr artikkel.

  http://www.brill.com/open-access-policy

 2. Magnus Rom Jensen sier:

  @Frode Lindgjerdet:
  Jeg tror ikke det er slike publikasjoner som menes som Open Access i denne sammenhengen. Såvidt jeg har forstått skal ikke fondet brukes til å «kjøpe fri» artikkler fra tidskrift som i utgangspunktet ikke er OA.

  Når det er sagt: PLOS one er også forholdsvis dyrt å publisere i:
  http://www.plos.org/publish/pricing-policy/publication-fees/

  Magnus Rom Jensen
  Universitetsbibliotekar, NTNU

 3. @Magnus Rom Jensen _ Ville det ikke være mye bedre å bruke pengene nettopp til å «kjøpe fri» artikler på høyeste nivå fra etablerte og velrennomerte forlag (Elsevier, Springer etc), istedenfor å oppfordre til å publisere i de mange svake og usynlige OA-jorunalene?

Toppen