Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Fra trøkk til trykk

NOKUT-rapporten om kvalitetssikringen ved utdanningen på NTNU, ga oss en skikkelig trøkk. 

De første signalene  etter besøket fra den sakkyndige komitéen, ga oss ingen forhåndsvarsel om det som skulle komme – tvert i mot. Det handlet om strålende, engasjerte studenter og dekaner.  Og det har vi!

Vi har også høy kvalitet på utdanningen, og bare så det er sagt: Dette er ikke en evaluering av NTNUs utdanning! NOKUT sier da også at «Vi betviler ikke at NTNU tilfører samfunnet høyt kvalifiserte kandidater som er etterspurte i arbeidsmarkedet.»  Vel og bra – og vel kjent.

Alvorlig

Men vi har ikke orden på kvalitetssikringssystemet. Og det er det vi ble evaluert på.  Vi er ikke gode nok på å følge opp arbeidet på en systematisk måte. Komiteen sier at vi har for dårlige systembeskrivelser og rutiner. Og det holder faktisk ikke at utdanningen holder høy kvalitet, når vi ikke har greid å systematisere rutinene som skal sikre at kvalitetsavvik blir fanget opp og forbedret i alle ledd.

Dette er selvsagt alvorlig. Og som prorektor for utdanning og læringskvalitet, er jeg nødt til å spørre hvor og hvordan det har sviktet.  Noe av forklaringen er nok av strukturell art, noe er kulturelt – og helt grunnleggende handler det om ledelse. 

Utdanningsvirksomheten ved NTNU er mangeartet, både i struktur og i organisering. Vi har basert kvalitetsarbeidet på prinsippet om tilpassing til de enkelte studieprogrammers egenart. Dessverre må vi innse at det ikke holder. Skal vi ha en mulighet til systematisk og enhetlig oppfølging, må systemet også være enhetlig og generisk.

Kvalitetskultur

Men heller ikke det er nok, om vi ikke har en gjennomgående holdning i organisasjonen til at kvalitetssikring er viktig. Dette handler i stor grad om å bygge en kvalitetskultur. Og som vi vet – kultur handler om ledelse.

Kvalitetsledelse er for lengst satt på dagsorden.  Kvalitet i utdanningsledelse var, sammen med kvalitet i forskningsledelse, tema for ledersamlingen på Oppdal i januar. De gode diskusjonene vi hadde der, både i grupper og i plenum, er et veldig godt utgangspunkt for det videre arbeidet. 

Et annet forhold som er viktig for å lykkes med kvalitetsarbeidet, er engasjerte studenter. I dag har rektor og jeg hatt møte med flere av våre studentledere, og om temperaturen til tider var høy rundt bordet, var samtalen meget konstruktiv – og er vi hundre prosent enig om målet. Vi kommer fortsatt til å arbeide tett sammen med studentene, som har vært sterke pådrivere rundt om i organisasjonen for en bedre oppfølging av tilbakemeldinger på studiene.  

Unik mulighet

Som sagt, rapporten har gitt oss en trøkk. Men det trøkket skal vi til noe positivt!  Nå har vi en unik mulighet til å få full oppmerksomhet på kvalitetsarbeidet i studieprogrammene, ved instituttene og fakultetene.

Vi skal ta med oss rådene fra NOKUT  inn i det utviklingsarbeidet som alt er i gang. Rapporten påskynder dette arbeidet ytterligere, og vi kommer til å sette fullt trykk på å få på plass et forbedret system i løpet av den fristen som NOKUT gir oss. Jeg er overbevist om at vi skal komme i mål på godkjent tid, og at sluttresultatet vil bli et kvalitativt enda bedre utdanningstilbud fra NTNU.

Les hele rapporten på Innsida.

Stikkord: , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen