Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kvalitet i ledelse – ledere som skaper kvalitet

Ledersamlingen som gikk av stabelen på Oppdal sist uke, er årets viktigste møtearena for å møte lederkolleger på tvers av organisasjonen. Møtet gir en unik mulighet til å sette en felles agenda for det kommende året.

Mangfoldig hverdag

Nytt av året var at også styrelederne for fakultetsstyrene var med på ledersamlingen. Tilbakemeldingene tyder på at det var på høy tid – vi fikk eksterne styreledere i 2005 – og at det vil bli en fast foreteelse. Det er likevel instituttlederne som er hovedmålgruppen for seminaret. Dette er den eneste arenaen denne største – og på mange måter viktigste – ledergruppen møtes på tvers av hele institusjonen. Og det gir et solid grunnlag for videre arbeid gjennom året, når disse møtes og deler erfaringer fra hele bredden i NTNU, og fra en mangfoldig hverdag som ledere.

Viktige innspill

Det som ble produsert av nye tanker og ideer på samlingen for ett år siden, er tatt med videre som viktige innspill i de sakene som har vært øverst på agendaen i 2012. Dialogen under fjorårets ledersamling var avgjørende for iverksetting av strategien og et uvurderlig grunnlag i arbeidet med å meisle ut neste generasjon satsingsområder.  På årets samling var overskriften «Ledelse – hvordan skape en kultur for kvalitet?», med vekt på henholdsvis forskningsledelse og utdanningsledelse i løpet av de to dagene samlingen varte.

Eksepsjonelt godt 2012

Overskriften kan antyde at vi verken har kvalitet eller kultur for å utvikle kvalitet i organisasjonen i dag. Det er svært langt fra virkeligheten! Vi hadde et eksepsjonelt godt år i 2012, avslutningen av året ble en eneste rekke av feiring av nye prosjekter: Vi fikk fire nye senter for fremragende forskning og tre nye forskerskoler. Vi fikk svært god uttelling på FRIPRO og SAMKUL. Det har også vært mye annet å glede seg over; jeg kan bare nevne noen få eksempler: Vi utdannet 374 nye doktorkandidater, som er 39 flere enn i 2011. NTNU Discovery lyktes i å øke antallet levedyktige kommersialiseringer fra våre fagmiljøer. NTNU har etablert seg som et foregangsuniversitet på utdanningsledelse. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra KD på arbeidet med studiekvalitet. Vi har meget god søkning til våre studieprogrammer og har beholdt posisjonen som landets mest populære studieby.

Alt dette har mye med ledelse å gjøre! Det vi har oppnådd dreier seg om resultatet av god ledelse på alle nivå. De oppgavene som står foran oss krever ytterligere god ledelse. Viktigst både for det vi har oppnådd og det som ligger foran er faglig ledelse på det utførende nivå. Det er instituttene som er arnestedet for kjernevirksomheten, utdanning, forskning, nyskaping og formidling. Det er der søknadene som henter finansiering skrives, det er der det utøves ledelse som skaper resultatene i utdannings- og forsknings­virksomheten. Jeg har ennå til gode å se suksessrike forsknings- og utdanningsinitiativ som ikke bygger god ledelse.

Trøkket fra en ny generasjon

Men ledelse på alle nivåer over dette bidrar til strategisk fokusering, og til stimulans, motivasjon og pådriv for å skape nye initiativ. Og ikke minst den personalledelse som er grunnlaget for trivsel og utfoldelse.

Jeg opplever at det er et skikkelig trøkk i hele organisasjonen – trøkket fra en generasjon instituttledere, med en merkbar vilje til å ta på seg lederskap. Jeg hører også fra folk på utenfor vår organisasjon at de oppfatter at NTNU opptrer med tydelig strategisk retning og god ledelse. Det er en tilbakemelding hele institusjonen kan ta til seg!

Men vi skal videre. Kravet til kvalitet i forskning og utdanning starter med kvalitet i ledelse. De mange gode innleggene fra podiet, i gruppene og plenum under de to dagene på Oppdal, fortalte tydelig at det ble lagt et godt grunnlag for det kommende året. Og ikke minst; en god plattform for de som skal lede universitetet i den nye fireårsøkta som starter 1. august.

Tilsatte ledere sikrer motivasjon

Styret besluttet i høst at vi skal tilsette ledere på alle tre ledelsesnivåer. Den viktigste grunnen til det, er at vi vil sikre at vi har motiverte ledere som brenner for å lede dette universitetet videre inn i dets neste utviklingsfase. Det er mye som fortsatt er ugjort, og NTNU kan utvikle seg til å bli et enda bedre universitet. Det gjelder å se mulighetene, og å utløse energien i organisasjonen.

Det lover godt for neste periode at det er flere søkere til dekanstillingen ved flere av fakultetene. Når det gjelder instituttlederstillingene, skjønner jeg at mange fortsatt i tenkeboksen. Jeg håper det er mange også i instituttene som har en brennende lyst til å være med å dra NTNU videre mot nye høyder. Vi både ønsker og trenger topp motiverte ledere ved NTNU. Det ga også vår påtroppende rektor, Gunnar Bovim, uttrykk for i sin tale ved middagen – en tale som både var fornøyelig og til ettertanke.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen