Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Trigget til større ambisjoner og sterkere grep

Av 14/11/2012 i Forskning
Kari Melby

Prorektor Kari Melby lanserer nye grep for å styrke NTNUs posisjon på eksellensarenaene.

Det er nå vel kjent og behørig omtalt at NTNU får finansiering for fire sentre for fremragende forskning fra 2013. Det er mange grunner til at tildelingen er viktig for oss. Som tidligere poengtert; det gir god finansiering for fremragende forskere, senterdannelser strukturerer forskningslandskapet, og SFF har høy prestisje.

Det er godt for vårt omdømme og for selvfølelsen. For det er ikke til å stikke under en stol at skuffelsen var stor da vi ikke nådde opp i forrige runde. Var ikke dette virkemidlet for oss?

Trigget av KD

For et par år siden kom spørsmålet opp i et møte med Kunnskapsdepartementet. Jeg uttalte meg freidig om vårt mål om å prestere bedre på «eksellensarenaene». Åh, spurte departementet, ville det ikke være bedre om vi utviklet vår profil og holdt posisjonen innenfor virkemidler som SFI (Sentre for forskningsdrevet innovasjon) og FME (Forskningssentre for miljøvennlig energi).

Det trigget meg. Selvsagt skal vi ytterligere styrke vår stilling innenfor energiforskning og i samarbeidet med næringslivet! Men vi skulle også hevde oss på de skarpeste konkurransearenaene, mente jeg, blant annet begrunnet i de nasjonale fagevalueringene som dokumenterer at NTNU har mange forskningsgrupper som evalueres som eksellente eller veldig gode.

Sterkere grep

Ambisjonene er formulert i NTNUs strategi; at vi skal ha høy kvalitet i bredden og flere miljø i internasjonal toppklasse. En plan for hvordan vi skal oppnå det, ble behandlet av styret i siste møte. Med styrets støtte skal vi videreføre og videreutvikle det vi allerede gjør.

Vi skal dessuten ta noen sterkere grep – for eksempel tildele ressurser mer systematisk på grunnlag av oppnådde resultater. Vi skal arbeide med den interne kulturen – for eksempel forvente publiseringsstrategier, forvente at våre vitenskapelig ansatte er aktive forskere.

Vi skal også utvikle nye tiltak – for eksempel styrke karriereutvikling og utvikle mentorprogram for nytilsatte i vitenskapelig stilling. Og vi skal tydeliggjøre hvordan vi vil bidra til at de fremste miljøene får gode utviklingsmuligheter.

Plan for konkurranser

Finansiering av fire nye sentre for fremragende forskning fjerner enhver tvil om hvorvidt NTNU kan hevde seg i den skarpeste kvalitetskonkurransen.

Også flere av de gruppene som ikke kom til finalen oppnådde svært gode evalueringer. Vi har muligheter! En plan for å hevde oss bedre på konkurransearenaer som FRIPRO (Fri prosjektstøtte fra Forskningsrådet), SFF og ERC (European Research Council) kan ha noe for seg og kan komme til å gi resultater!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen