Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Om mesterlige prodekaner og fantastiske studenter og dekaner

Siste arbeidsuke fikk en usedvanlig trivelig avslutning. Da tenker jeg ikke først og fremst på en hyggelig bursdagshilsen på NTNUs facebook-side (selv om jeg må innrømme at det var en artig overraskelse – takk til dere som la ut den!) – men på et møte med NOKUT fredag ettermiddag.

Kvaliteten etter i sømmene

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) var på såkalt hovedbesøk i tre dager i forrige uke.  Det er en sakkyndig komite med representanter som har solid erfaring fra sektoren og/eller kvalitetsarbeid, og oppgaven er å gå kvalitetssystemene ved utdanningsinstitusjonene etter i sømmene.

Det er en veldig interessant og lærerik øvelse for alle som er involvert. Den formelle rapporten fra besøket kommer sannsynligvis etter årsskiftet, og jeg skal komme tilbake til innholdet i den.  Men som sagt var det et møte med komiteen allerede fredag, og noen av de tilbakemeldingene som kom fram der, har jeg lyst til å dele allerede nå.  

Mesterlig og fantastisk

Vi har «fantastiske dekaner» og «mesterlige prodekaner»! Nei, det er ikke mine ord (selv om jeg kan stå inne for dem) – men et direkte sitat fra tilbakemeldingsmøtet.  Videre har vi – og jeg siterer fortsatt: «fantastiske studenter – positive, utviklingsorienterte og stolte av NTNU»!  Ikke at det er noen nyhet for en prorektor for utdanning og læringskvalitet; jeg møter disse fantastiske studentene i ulike sammenhenger hver dag. Men hjertet svulmer litt ekstra når vi får denne tilbakemeldingen fra eksternt, og vanligvis meget kritisk, hold!

Samsvar med samfunnsbehov

Videre er det gledelig etter flere år med kvalitetsarbeid på agendaen, at dette virkelig synes. I følge NOKUT ser de meget godt fokuset på kvalitetsarbeid, kvalitetskultur og læringsmål. Systemet med læringsmål er godt forankret ved NTNU, og NOKUT registrerer også som positivt at kvalitetsstøttesystemet (KVASS) er videreutviklet og forenklet.  Det var også tilfredsstillende å høre at NTNU er i godt samsvar med NOKUTs krav til samfunnsbehov.

Så var det selvsagt også en del forhold vi må arbeide videre med. Det gjelder ikke minst felles forståelse for kvalitetsoppfølging og forankring av dette på instituttene og i forhold til studieprogrammene.   Det er  behov for å koordinere  bedre mellom fakultetene på tverrfakultære program.

Rapporten kommer som sagt over jul. Da skal vi gå grundig gjennom alle muligheter for forbedring og følge opp med en handlingsplan for utdanningskvalitet i 2013.

Stikkord: , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen