Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Innsats gir resultater – og seier gir ny inspirasjon!

Av 28/11/2012 i Forskning

Denne uka fikk vi den gledelige nyheten fra Forskningsrådet om at NTNU har blitt tildelt midler til tre forskerskoler som vi skal lede. Og ikke nok med det: I tillegg deltar NTNU som partner i fem forskerskoler. Vi er med andre ord aktive i åtte av Forskningsrådets ti nye forskerskoler!

Dette er selvsagt meget bra. Jeg vil gratuler alle de som har bidratt i utvikling av forskerskolene, med at innsatsen har båret frukter!

De nasjonale forskerskolene vil bidra til å styrke kvaliteten i forskerutdanningen, særlig innenfor fagområder som vil stå sterkere ved å samarbeide med andre institusjoner.

Men NTNU gjør mye for å styrke doktorgrads-utdanningen i alle fagområder. Jeg vil bruke anledningen til å trekke fram noe flere resultater vi har oppnådd. Likevel; selv om vi gleder oss over alle seire har vi fortsatt utfordringer og kan ikke hvile lenge på laurbærene!

Rekordmange doktorgrader  

NTNU satser på en sterkere synliggjøring av ph.d.-utdanningen. Her presenterer Tora Bonnevie forskningen sin på Forsker Grand Prix 2010. Foto: Thor Nielsen/NTNU Info

I fjor uteksaminerte NTNU rekordmange 335 doktorgrader, og det ser ut til at antallet doktorer blir godt over 300 også for 2012. Dette er meget bra i nasjonal målestokk. Antallet doktorgrader har sammenheng med antallet som ble tatt opp på programmene cirka fire år tidligere, men det er uten tvil også en sammenheng med den satsingen som har gjennomsyret NTNU de siste årene knyttet til doktorgradsutdanningen.

Alle doktorer fra NTNU får jobb

Flere fakulteter dokumenterer at avhandlingene holder godt internasjonalt nivå. Alle doktorer fra NTNU får jobb, noen fortsetter i akademia og mange går ut i offentlig og privat virksomhet utenfor forskningssektoren.

Nye grep

Siden den interne utredningsrapporten «Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning» som avdekket både gode og mindre gode sider ved vår ph.d-utdanning i 2009, har NTNU arbeidet målrettet for å forbedre de svake sidene. Et eksempel er ph.d-heftet «Kvalitet i ph.d.-utdanningen. Felles standard og håndbok» som skal deles ut til alle nye kandidater og til veiledere innenfor og utenfor NTNU.

En spørreundersøkelse til alle ph.d.-kandidater og til alle veiledere er gjennomført i 2012. det er tre år siden forrige undersøkelse, og rapporten ferdigstilles i disse dager.

Stiller krav

Et annet eksempel er implementering av en internasjonal handlingsplan som stiller krav til internasjonalisering i forskningsmiljøet der kandidaten oppholder seg, og til kandidaten selv.

Videre satser NTNU på en sterkere synliggjøring av ph.d.-utdanningen. Dette er i første omgang innrettet mot rekruttering av gode norske kandidater i 2013. Veilederne ved NTNU skal få et bedre tilbud i å utvikle sin veiledningskompetanse; også dette vil bli iverksatt i 2013. For å følge kvalitetsutviklingen i ph.d.-utdanningen er det viktig å ha gode data, og vi arbeider også med å forbedre registreringsrutiner.

NTNU har utfordringer knyttet til særlig tre forbedringspunkter: Rekruttering, opptak av ph.d.-kandidater og tilsetting og gjennomføring av ph.d.-utdanningen. Vårt strategiske arbeid og de nye grepene vil gjøre oss bedre i stand til å takle utfordringene.  Her er hele organisasjonen avhengig av å spille på lag.

Seier inspirerer

Inspirasjon hentes fra våre seire. Denne gangen av at NTNU gjør det skarpt på kvalitetsdrevne konkurransearenaer ved tildeling av nye forskerskoler.  

 

Stikkord: , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen