Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Gratulerer!

I dag er det bare en ting å si: Gratulerer!

Enorm innsats

Gratulerer til NTNU! Først og fremst naturligvis til de fire forskningsmiljøene, med senterlederne i spissen, som har blitt Senter for fremragende forskning. Det er knapt mulig for utenforstående å fatte hvilken sylskarp konkurranse dette er, og hvilken enorm innsats som er lagt ned for å nå så langt som disse har i dag.

Gratulerer også til de ni andre nye SFF-ene, i Tromsø, Bergen, Oslo og Ås. Og ikke minst – gratulerer til Forskningsrådet og hele forsknings-Norge!

Klok beslutning

Det var på forhånd ventet at Forskningsrådet skulle utpeke ti nye sentre blant de 29 finalistene. I stedet ble det 13. Det var en klok beslutning. Det som har kommet fram om nivået og den vitenskapelige kvaliteten på finalistene, tilsier at Norge ikke hadde råd til å satse mindre enn dette. Med forutsigbare, langsiktige bevilgninger vil alle disse miljøene med sikkerhet markere Norge i den internasjonale forskningsfronten.

Jeg vil berømme Forskningsrådet for innsatsen. De har gjort en utmerket jobb med prosessen, og har helt sikkert vært sterkt inne i bildet som pådrivere for å få økt rammene.

Investering for framtida

Nå skal det investeres inntil 200 millioner kroner i hvert av de nye sentrene hvert år i inntil ti år. Det er sannsynligvis en av de beste investeringer nasjonen har gjort noensinne. Derfor avslutter jeg med å gratulere regjeringen og kunnskapsministeren.  Måtte dette være det endelige signalet om en ny, nasjonal satsing på fremragende forskning og utdanning! I så fall lover det godt for den kunnskapsbasen som skal sikre framtidig velferd og verdiskaping.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen