Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Fremragende finalister i knivskarp konkurranse

Av 08/11/2012 i Forskning

Mandag morgen blir det offentlig hvem som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) i den tredje runden med SFF-tildelinger.  NTNU har fire fagmiljøer med i finalen, og for hvert av dem er det i seg selv en stor prestasjon å ha nådd så langt i en ekstremt hard tevling, der de aller beste konkurrerer mot de aller beste.

Fokusert og langsiktig

SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Vitenskapelig kvalitet på høyt nivå i forhold til internasjonal standard er hovedkriteriet for bedømmelse og prioritering av søknadene til SFF. Dette kravet gjelder både for den planlagte forskningen og for senterets vitenskapelige nøkkelpersonell. Mens ordinære bevilgninger vanligvis gis for en treårsperiode, har SFF-ene mulighet for støtte i inntil ti år. Målet er konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå, med forskerutdanning og internasjonalt samarbeid som delmål.

Beste karakter

I alt var det 139 søknader i SFF III, og det er ventet at det blir opprettet ti nye sentre fra 2013. Søknadene går gjennom to runder, og etter den første er 29 søknader blitt med videre til finalen. Det er verdt å merke seg at de aller fleste av finalistene har fått den beste karakteren som er mulig – 7. Det forteller om en knivskarp konkurranse, der det ganske enkelt ikke er mulig at alle kan vinne.

Seier

Det er i seg selv en seier å ha kommet til finalen – selv om det uten tvil vil føles som et nederlag for de rundt tjue søkerne som ikke kommer til å være på lista over nye SFF-er mandag morgen.

NTNU har fire finalister blant de 29 fremragende fagmiljøene som kjemper om å få tildelt SFF-status. De fire er Centre of Molecular Inflammation Research med senterleder Terje Espevik, Centre for Conservation Biology, predicting the dynamics of biological diversity med senterleder Bernt-Erik Sæther, Centre for Neural Microcircuits med senterleder May-Britt Moser og Centre for Autonomous Marine Operations and Systems med senterleder Asgeir Sørensen.

Lover støtte

Som prorektor for forskning er jeg stolt over at NTNU har så fremragende fagmiljøer. I likhet med alle som har fulgt prosessen, vet jeg hvilke ekstreme krav som er stilt, og hvilken enorm arbeidsinnsats som ligger bak. På vegne av NTNU-ledelsen vil jeg forsikre om at uansett utfall av den siste utvelgelsen, vil alle de fire sentrene fortsatt få økonomisk og annen støtte for å videreføre denne forskningen i fremste internasjonal klasse.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen