Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Verdt sin pris – innsats som gjør en forskjell

Fredag var det ansattefest på NTNU. Til dere som var der, vil jeg si takk for sist! Om jeg ikke fikk snakket med alle 1800 glade festdeltakere, hadde vi uansett en felles opplevelse av god stemning, gode kolleger, god musikk, god mat og drikke – kort sagt en riktig god fest!

Til dere andre vil jeg dele en av kveldens viktige begivenheter, nemlig utdelingen av priser for fremragende virke. De prisene vi deler ut ved denne anledningen, sier noe om hva NTNU er opptatt av; likestilling, internasjonalisering, fremragende undervisning og forskning.

Likestillingspris til Torlaug Løkensgard Hoel og Sissel Lie

Likestillingsprisen gikk i år til professorene Torlaug Løkensgard Hoel ved Program for lærerutdanning, og Sissel Lie ved Institutt for moderne fremmedspråk.

Skal likestillingsarbeidet gi resultater, kreves innsats og engasjement over tid.  Resultatene kommer først etter langsiktig og møysommelig arbeid. Torlaug og Sissel har nettopp drevet slikt langsiktig arbeid, gjennom mange år med opprykkskurs for kvinner. Formålet med kurset er å heve andelen kvinner i professorstillinger. Kurset gir opplæring i å skrive en god søknad, og deltakerne får løpende veiledning under selve skriveprosessen. Tilbakemeldingene er overveldende positive, og kursene har bidratt til at tolv av kvinnene som har deltatt, har fått professoropprykk.  I 2008 holdt de et slikt kurs for fem kvinner på Humanistisk fakultet, fire av dem fikk opprykk!

I årenes løp har 48 kvinner deltatt på opprykkskursene. I tillegg har prisvinnerne i flere i omganger  vært mentorer for kvinnelige forskerne i NTNUs mentorprogrammer, og holdt en rekke skrivekurs for kvinnelige stipendiater.

Tilgjengelighetspris til studentene

Likestilling omfatter også like muligheter til utdanning. Tilgjengelighetsprisen deles ut hvert år til en enkelteperson eller et miljø som i særlig grad har bidratt til å gjøre utdanning ved NTNU tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

I år gikk prisen til studentene våre. De er vår kanskje viktigste ressurs i tilrettelegging, og har gjennom flere år vist et økende engasjement på området. Det har blant annet gitt seg utslag i at ca 40 studenter hvert semester tar oppgaven som studentassistent for personer med nedsatt funksjonsevne. Studentrepresentantene i Rådet for funksjonsnedsettelse har dessuten bidratt til flere konkrete tiltak for tilrettelegging for denne målgruppen, av både fysisk, pedagogisk og sosial karakter. Det var derfor ikke rart at applausen nærmest løftet taket da studenttingsleder Anja Ziolkowski tok i mot prisen på vegne av studentene.  

 Internasjonaliseringspris til Arne Bredesen

 Internasjonalisering er en av de viktigste strategiske satsingene ved NTNU. I år ville vi hedre en mann som gjennom sin mangeårige internasjonale innsats har representert NTNU på en ypperlig måte.

Arne Mathias Bredesen er professor i kuldeteknikk ved Institutt for energi- og prosessteknikk. Hans vitenskapelige virke er så omfattende at jeg bare kan trekke fram noen få biter.  Arne kan med rette sies å ha vært NTNUs energigeneral i tolv år. I denne perioden har han tatt utallige initiativ til å internasjonalisere NTNUs energiforskning, og har tilbrakt et utrolig antall timer i flyseter mellom land i Europa og til andre kontinenter for å bygge relasjoner med noen av verdens beste fagmiljøer. EU-prosjektet ENGAS RI (Environmental Gas Management Research Infrastructure) er en av hans suksesser. Det samme er ECCSEL-prosjektet, som skal danne en åpen europeisk forskningsinfrastruktur på området CO2-fangst og – lagring.

Arne har stått i spissen for å koble utdanning og forskning i en rekke samarbeidsprosjekter mellom NTNU og internasjonale aktører. Japan, Kina, Polen og USA er land der han har spilt en viktig rolle i etableringen av slikt samarbeid. Han var en av de viktigste drivkreftene bak Kyoto Internasjonal Forum for Environment and Energy, bak et flerårig samarbeidsprosjekt med MIT innenfor gassteknologi, og bak et Joint Research Center med Shanghai Jiaotong University innenfor fornybar energi. Og flere er på gang.

De som kjenner Arne vet at han har en enkel og effektiv oppskrift på hvordan man  lykkes med internasjonalt samarbeid.  Det dreier seg om å bygge tillit og vennskap – og det lykkes han med til de grader. Jeg har ikke tall på hvor mange møter som har endt med at Arne får forsamlingen med seg på å ta bølgen!

Pris for fremragende pedagogisk virke til Alex Strømme

SINTEFs pris for fremragende pedagogisk virke ved NTNU har lange tradisjoner. Årets prisvinner blir av kollegene karakterisert som naturfagdidaktikkens forskningsdager, Newton og Schrödingers katt i en og samme person.

Dosent Alex Strømme ved Program for lærerutdanning underviser i naturfagdidaktikk. Han får, både av studenter og kolleger, særlig ros for kreativitet og nytenkning.  Ved å legge vekt på undersøkende læring, oppmuntrer han til et mangfold av metoder i naturfagundervisningen.  Samtidig har han en grunnleggende kritisk holdning til vedtatte og gjerne stivnede ideer om fag og formidling. Han omtales videre som en entusiastisk, motiverende og inspirerende lærer med evne til å skape et godt læringsmiljø – en som evner å gjøre pedagogiske teorier levende, og skape nysgjerrighet.

Alex Strømme er også kjent langt utenfor naturfagene for at han utvikler didaktikken gjennom nybrottsarbeid fram mot teknodidaktikk som et kommende fagfelt. Hans arbeid med digitale verktøy har vært forbilledlig og til inspirasjon for kolleger ved hele NTNU. 

Forskningspris i medisinsk teknologi til forskerteam på hydrogeler

Årets forskningspris i medisinsk teknologi ble tildelt en hel forskergruppe, som sammen har utviklet en ny teknikk for bestemmelse av tykkelsen på hydrogeler.  Hydrogeler er vannbaserte geleer som kan skreddersys til å svelle eller krympe i nærvær av bestemte molekyler. Plassert på enden av en optisk fiber kan gelen fungere som et måleelement, idet den gjenkjenner og reagerer på bestemte elementer i stoffet som omgir den.

Forskerteamet består av Reinold Ellingsen, Sven Tierney, Dag Roar Hjelme, Ming Gao, Kamila Gawel og Bjørn Torger Stokke.  De har beskrevet tillaging av hydrogel som gjenkjenner spesifikke sekvenser i nukleinsyrer, som DNA og RNA. Gjenkjenningen får gelen til å endre tykkelse, og denne endringen kan nå måles med en presisjon som er  hundre ganger bedre enn ved andre teknikker som brukes til formålet.

Sammensetningen av hydrogelen på den optiske fiberen åpner for utvikling av biosensorer som er følsomme for mange typer biologiske molekyler, målt i ulike biologiske væsker. Prisvinnerne har blant annet demonstrert prinsippet ved å kunne måle glukosenivå in vivo – eller i selve organismen – i dyreforsøk.

Inspirasjon og motivasjon

Det alle prisvinnerne har felles, er at de gjennom sin innsats er til inspirasjon for sine kolleger. Når enkeltpersoner eller gode grupper står fram som forbilder, er det ofte motivasjon for andre til å yte en ekstra innsats.  Derfor har disse prisutdelingene en verdi ut over den opplagte, å verdsette ekstraordinær innsats.  Til flere av prisene var det dessuten hard konkurranse og mange gode kandidater. Det forteller meg at vi også er blitt flinkere til å se hverandre, og bokstavelig talt sette pris på kollegers gode virke. 

Den aller beste effekten disse prisene kan ha, er derfor å motivere så mange som mulig til å yte det lille ekstra, det som skal til for å gjøre en forskjell.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen