Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Å leve på studentbudsjett

I den siste utgaven av studentavisa Under Dusken, har redaksjonen utfordret kommunalråd Merethe Baustad Ranum til å leve på studentbudsjett i tre dager.

Det er interessant lesning, og det er fristende å foreslå at flere av Ranums politikerkolleger skulle forsøke det samme.  Ikke fordi det ikke er mulig – i alle fall i tre dager.  Men fordi det er en påminning om at studiefinansieringen er en viktig del av den totalpakken som investeres i forskning og høyere utdanning. Det er snakk om hvordan vi investerer i framtidas beste hoder, de hodene som skal sikre fortsatt velferd og verdiskapning.

Ønsker heltidsstudenter

Som NTNU-rektor ønsker jeg flest mulig heltidsstudenter. Først og fremst mener jeg at alle som ønsker det, skal kunne bruke all sin tid og energi på studiene. Jo, det kan for mange være nyttig og lærerikt å ha en ekstrajobb ved siden av studiene. Men det er faktisk hardt arbeid å være NTNU-student. Og mange av våre studier er innrettet slik at det krever tilstedeværelse både på lesesal og i laboratoriet i en full arbeidsdag – og kanskje vel så det for de som ønsker å gjøre det best mulig.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at studiestøtten må utvides til elleve måneder. NTNU er enige i det prinsippet. I tillegg er det viktig å satse på en fortsatt økning i antall studentboliger, ettersom prisnivået på boligmarkedet har stor innvirkning på studentøkonomien.

Undergraver prinsippet om like muligheter

Når ikke den offentlige studiefinansieringen strekker til, blir mange avhengige av inntekter ved siden av – enten i form av pengestøtte hjemmefra, eller ved at man nedprioriterer studiene for å kunne jobbe ved siden av.

Det at en stor del av studentene er deltidsstudenter er ikke god ressursbruk verken for studentene, for utdanningsinstitusjonene eller for samfunnet. Denne situasjonen kan  dessuten undergrave  et grunnleggende viktig prinsipp om at alle skal ha like muligheter til utdanning, uansett hvem man er og hvor man kommer fra. 

God samfunnsøkonomi

Min utfordring til politikerne er at INGEN skal behøve å leve på dagens studentbudsjett, verken politikere eller studenter – og at alle som ønsker det, skal kunne studere på heltid. Det vil ikke bare komme den enkelte student og læringsinstitusjonene til gode; det er rett og slett god samfunnsøkonomi.

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen