Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

På turne med verdensstjerner

Søndag er en merkedag for NTNU. To år etter at Anne-Sophie Mutter ble utnevnt til æresdoktor, under jubileumskonserten i 2010, vil vi endelig få mulighet til å overrekke æresdoktoratet, med de synlige bevisene i form av diplom og ring. Dette skjer under konserten i Olavshallen, der Mutter åpner sin Europa-turné sammen med TrondheimSolistene.

Når turnéen i midten av oktober kommer til Berlin og Zürich, kommer NTNU til å være med. 

Kulturelt møtepunkt

Vi har allerede i flere år høstet god erfaring med å bruke konserter med TrondheimSolistene som et kulturelt møtepunkt for å bygge gode relasjoner og styrke nettverk med viktige universiteter og forskningspartnere internasjonalt.

Første gang vi prøvde ut denne formen for relasjonsbygging, var i oktober 2009 i London. Det var en suksess, og inspirerte oss til å bruke samme konsept i Beijing og Shanghai året etter. Foran vårt India-arrangement i fjor, tok vi TrondheimSolistene med på vår store delegasjonsreise til Delhi. 

I strategien løfter vi fram «internasjonalt fremragende» som visjon. Et universitet som tar mål av seg til å bli et fremragende universitet i internasjonal målestokk, må ha gode relasjoner. Det krever at vi selv har fagmiljøer i internasjonal verdensklasse, og at vi søker samarbeid med andre ledende kunnskapsmiljøer.  

I år vil vi bruke de konsertene Anne-Sophie Mutter og TrondheimSolistene holder i Berlin og Zürich, til å etablere nye kontakter og styrke og videreutvikle de vi har fra før. Universitetene vi skal besøke, har sterke fagmiljøer, og ett av målene med besøkene er å ta del i deres erfaringer med å utvikle fremragende forsknings- og kunnskapsmiljøer.

Strategisk partnerskap

Et universitet vi allerede har meget god kontakt med, er Technische Universität Berlin (TU).  NTNU og TU Berlin har nylig sendt en felles søknad til Deutcher Academischer Austausch Diens (DAAD) om støtte til strategisk partnerskap mellom de to universitetene, innenfor fagområdene energi, IKT og innovasjon. Tyske myndigheter har tatt initiativ til at tyske universiteter søker partnerskap med utenlandske universiteter, og TU har valgt NTNU som sin strategiske partner.

Vi kommer også til å besøke Universitet der Kunste, hvor vi vil diskutere potensialet for faglig samarbeid innen musikk, billedkunst og medievitenskap.

ETH Zürich ligger i elitedivisjonen blant europeiske universiteter. Vi kommer til å bruke møtet med ETH til erfaringsutveksling rundt utfordringene med å bygge fremragende fagmiljøer for forskning.

I Sveits vil vi også besøke CERN, verdens største forskningssenter innen partikkelfysikk, kjernefysikk og kjernekjemi. Her har vi allerede et godt etablert samarbeid, hvor studenter fra NTNUs entreprenørskole hvert år er på studieopphold og får muligheten til å samarbeider med instituttets forskere. Forhåpentlig vil dette besøket bidra til å styrke denne kontakten ytterligere.

Men først er det turnéåpning på vår egen hjemmebane. Søndagens konsert med Anne-Sophie Mutter og TrondheimSolistene er også avslutningen på Trondheim Kammermusikkfestival. Det blir en flott markering av nok en hjørnestein i vårt samarbeid innenfor de kunstnerisk-estetiske fagene.

Musikalske inspiratorer

Vårt samarbeid med kammermusikkfestivalen strekker seg langt tilbake i tid, og er fundert på gjensidig nytte og glede. Gjennom de mange tilbudene under festivalen – ikke minst mesterklassene – får våre studenter en unik tilgang på musikalske inspiratorer i verdensklasse.

Samtidig har festivalen bidratt til å plassere Trondheim ettertrykkelig på den internasjonale musikkarena.  Med sin internasjonale orientering, evne til nytenking og ufravikelige krav til kvalitet, føler vi også at festivalens grunnidé er nært beslektet med NTNUs egne verdier.

Jeg vil benytte denne anledningen til å gratulere festivalen, med Vegar Snøfugl og Sigmund Tvete Vik i spissen, med vel blåst nok en gang. Igjen har festivalen klart å utfordre, overraske, engasjere og glede. Og til de som ennå ikke har rukket å få med seg noe av tilbudet under festivalen – det er mange konserter igjen før avslutningen søndag. For en gangs skyld skal jeg benytte en eklameklisjé: Løp og kjøp!

 

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen