Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Kirkekunst for alle

Ikke før har Afghanistanutstillingen forlatt Trondheim, før Vitenskapsmuseet og direktør Axel Christophersen igjen er på førstesiden av kulturbilaget i Adresseavisen, med en stor og gledelig nyhet: Håkon Blekens unike kunstverk altermosaikken i St. Olavs kirke reddes fra ødeleggelse.

I stedet kan vi nå håpe at kunstverket vil bli en del av NTNU Vitenskapsmuseets kirkehistoriske samling.

Kirkehistorisk samling – godt bevart hemmelighet?

For de som ikke har besøkt samlingen, vil jeg oppfordre til å avlegge et besøk på Kalvskinnet. Utstillingen er nok dessverre en godt bevart hemmelighet for store deler av byens befolkning. Det er synd! Samlingen inneholder mange gjenstander av stor historisk interesse og ikke minst høy kunstnerisk og håndverksmessig kvalitet.  Gjenstandene spenner fra 1000-tallet, via middelalderen og til etter reformasjonen.  I en særstilling står krusifikset og St. Mikaelfiguren fra Mosvik fra 1200-tallet og Høylandsteppet fra 1100-tallet – et av få bevarte middelaldervevnader.

Nå er det altså mulig at samlingen blir supplert med et unikt stykke kirkekunst fra vår tid. Det skjer ikke minst takket være en generøs donasjon på en million kroner fra Trondheim Bys Vel. Skal prosjektet kunne realiseres, kan det likevel bli nødvendig med supplerende finansiering både fra offentlige instanser og private investorer. Det vil i så fall føye seg inn i en god tradisjon ved kirkekunstsamlingen, som i stor grad er bygd opp av kjøp og gaver fra sognestyrer og herredsstyrer rundt om i landet. 

Døråpner?

Den foreslåtte gjenoppbyggingen av Blekens kunstverk, først i museets uterom og etter hvert i foajeen av det nye museet som planlegges bygd på Kalvskinnet, vil forhåpentlig også være en døråpner for mange flere inn til den kirkehistoriske samlingen.

Jeg vil tro det var mange med hjerte både for Trondheim, kirke og kunst, som gledet seg over dagens avisoppslag. Med dette vil jeg takke og gratulere Trondheim Bys Vel og museumsdirektør Axel Christophersen med godt arbeid så langt. Selv om det gjenstår mye før byens befolkning og tilreisende kan glede seg over kunstverket i det offentlige rom, er det grunn til realistisk optimisme; at kunstverket blir reddet og gjort tilgjengelig for alle.

En rikere hverdag med kunst

Selv kan jeg – i likhet med alle som jobber i NTNU hovedbygning på Gløshaugen, og de mange studenter og andre som bruker biblioteket i samme bygning – ofte glede meg over Håkon Blekens kunst: To store kulltegninger henger på hver side av trappeoppgangen i aulaen.  Det er en daglig kunstopplevelse som gjør hverdagen rikere!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen