Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Velkommen til et nytt universitetsår!

Da har vi lagt immatrikuleringsarrangementet bak oss og for de aller fleste markerer det mer enn noe annet at et nytt universitetsår;  arbeids- og studieår – for alvor er i gang. 

 Som rektor kjenner jeg sterkt at denne dagen er en høytidsdag. Det er et stort ansvar å ta i mot de drøyt 7500 studentene som har takket ja til studieplass hos oss. Det ansvaret deler jeg heldigvis med flere tusen særdeles kompetente medarbeidere. Og jeg er enig med kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som også ønsket å dele denne dagen med oss; det ER et privilegium å få muligheten til å gjøre en forskjell i så mange unge menneskers liv!

Jeg håper at alle i den store NTNU-familien også lar seg inspirere av denne injeksjonen av ungdommelig nysgjerrighet, energi og pågangsmot som det representerer å ta imot denne flokken av nye studenter.

For rektoratet går turen til Ørlandet senere i dag. En og en halv dag er satt av til den faste planleggingssamlingen vi pleier å ha i starten av hvert semester. Det er ikke mye tid, når tunge saker som blant annet nye tematiske satsingsområder, styring og ledelse og virksomhetsmål står på agendaen. Men jeg er trygg på at vi i alle fall skal komme så langt at vi staker ut en kurs for disse sakene, som skal til grundig behandling både i dekanmøter og i styret i løpet av tidlighøsten.

Takk til alle som har bidratt til et vellykket immatrikuleringsarrangement! Det ga god energi som kommer godt med i høst!

Immatrikuleringstalen: 

Kunnskap for en bedre verden

Kjære nye studenter, kjære statsråd Kristin Halvorsen og andre gjester, kjære kolleger. Velkommen til NTNU!

Velkommen til denne høytidsdagen hvor vi markerer starten på et nytt studieår. Og for dere som står foran meg her på plena: Velkommen til en helt ny fase i livet! Denne dagen representerer for dere en av de store milepælene.

Som rektor er det hvert år en like sterk opplevelse å se alle dere nye studenter samlet her på campus. Dere slutter dere til et felleskap som nærmer seg 22 000. Det er dere som er NTNU; det er dere studenter som gjør oss til et universitet! Og det at vi i dag kan ønske velkommen mer enn sju og et halvt tusen av de skarpeste unge hodene i landet, er avgjørende for at vi kan opprettholde posisjonen som landets fremste hjernekraftverk. 

Denne høsten var det flere gode hoder enn noen gang før som kjempet om en studieplass ved NTNU. Karakterkravene til de aller fleste fagene var dermed høyere enn noen gang. Det gjør oss til en enda bedre læringsinstitusjon – men det stiller også enda strengere krav til oss selv; om å møte dere med god undervisning, med kunnskap som er basert på forskning, og la dere få innblikk i og delta i forskningen som foregår for skaffe ny kunnskap.

Dere representer også de gode hodene som i årene som kommer, skal utvikle nye ideer, nye løsninger; ny kunnskap. Kunnskap som er avgjørende for å løse de store utfordringene kloden står overfor. Som det heter i NTNUs visjon: Kunnskap for en bedre verden!

For verden har et forbedringspotensial, for å si det mildt. Millioner lever i fattigdom. Global oppvarming truer med alvorlige klimaendringer. Religiøse, etniske og kulturelle konflikter skaper vold og hindrer fred, og bidrar til å opprettholde nød og undertrykkelse. Store befolkningsgrupper mangler grunnleggende menneskerettigheter.

Og vi blir stadig flere innbyggere på denne kloden. Jordas befolkning har nå passert sju milliarder. Prognosen er at innen 2050 vil ni milliarder mennesker ta plass rundt det globale middagsbordet. Nøyaktig hva som er jordas bæreevne vet vi ikke med sikkerhet, men i flere tiår har vi visst at vi beveger oss mot grensen når det gjelder forbruk av ressurser som vi mennesker er avhengige av. Eller som sjefen for World Wildlife Fund, Jim Leape nylig sa: Om vi ikke tar grep, vil vi snart trenge en ekstra klode.

Det er knapt 40 år til 2050. 40 år er den typiske tiden dere vil ha i yrkeslivet, etter at dere forlater NTNU. Og ettersom vi neppe kan regne med å oppdage en ny, fullt utrustet klode, er det i dette tidsperspektivet, i deres genera­sjon, det må sikres et bærekraftig eksistens­grunnlag for alle som lever på denne ene kloden. Dette er bakteppet for NTNUs visjon om at den kunnskapen som skapes her skal gjøre en forskjell – ikke bare nasjonalt, men for en bedre verden.

For kunnskap er nøkkelen til framgang:
 – Kunnskap er den beste veien ut av fattigdom. Det er årsaken til at unge i land under utvikling tørster etter utdanning, og at millioner arbeider iherdig med å skaffe seg den.
– Kunnskap om andre er veien til mellommenneskelig forståelse, og til å påvirke.
– Kunnskap er grunnlaget for løsningen av de globale utfordringene verden står overfor.
– Kunnskap er grunnlaget for landets konkurranseevne, velferd og verdiskapning. 

NTNU ønsker å gi vårt kunnskapsbidrag for alle disse formålene, og dere er vår viktigste kanal. Ved å tilegne dere kunnskapen og ta den med ut i et langt yrkes- og samfunnsliv er dere samfunnets viktigste endrings­agenter.

NTNU etablerte tidlig kjerneverdiene kreativ, konstruktiv, kritisk. I den reviderte strategien har to tilleggsverdier kommet til: Respektfull og omtenksom. I et universitet handler dette blant annet om respekt for ulike fagtradisjoner og disipliner, og om kjøreregler i en god og utviklende organisasjonskultur. Men etter fjorårets fatale møte med ondskap, fremmedfrykt og hat, står nettopp disse verdiene fram med ny kraft og mening. Bare gjennom en grunnleggende respekt for andre mennesker, kan vi bekjempe fremmedfrykt, intoleranse, diskriminering og undertrykking. Med respekt og omtanke skal vi fremme likeverd og toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn. Vi skal framelske mangfold, skape trygghet og legge til rette for personlig vekst og utvikling.

Dette er ikke bare ord i en strategi! Dette er en forventning jeg har til alle medarbeidere ved NTNU – og til dere studenter. Mer enn noen gang før, vil jeg oppfordre til å ta vare på hverandre. Se hverandre! Bry dere, vis omsorg! Kort sagt – vær en venn!

Som studenter ved NTNU har dere et ekstra privilegium – muligheten til å ta del i et internasjonalt studentfellesskap, og utvikle vennskap på tvers av landegrenser og kulturer. 1250 nye internasjonale studenter kommer til NTNU i høst. Samtidig er det gledelig å vite at minst en tredjedel av dere kommer til å ta et utenlandsopphold i løpet av studiene. Dette gjør oss til i særklasse det mest internasjonale universitetet i landet – det er vi stolte av!

Som jeg sa i starten; nå starter en ny fase i deres liv. Jeg skal ikke legge skjul på at den vil bli strevsom; det er hardt arbeid å studere ved NTNU. Og det finnes ingen snarveier til å tilegne seg kunnskap og forståelse. Læring kan lignes med å bestige en fjelltopp, og som vi vet: Ingen kommer til topps langs en flat veg!

Nøkkelen til å lykkes, er gode studiemetoder. Mer enn noe annet, handler det om konsentrasjon og å utnytte tiden. Da frigjør dere også tid til alt det andre som også hører studentlivet til – og som de studentene som kommer etter meg her på scenen nå brenner etter å fortelle dere mer om!  Ta med et velment råd på veien: Ta steget ut i den nye, forlokkende friheten med alle sansene skjerpet. Studentlivet og byen er berusende nok i seg selv; det er ikke nødvendigvis behov for mye ekstra stimuli.

Helt til slutt vil jeg gjerne si til hver og en av dere: Vi på NTNU er glad for at du har valgt veien hit, at du vil investere viktige år av livet ved vårt universitet. Jeg er trygg på at du vil gå ut herfra om noen år i vissheten om at du gjorde et godt valg.

Velkommen til oss! La oss sammen skape kunnskap for en bedre verden. Lykke til med studiene, og med en framtid som endringsagent!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen