Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Hjernekraft og bærekraft

I dag markerer vi en av de store milepælene i universitetsåret, doktorpromosjonen. Det er med rette en festdag! 

I 2011 uteksaminerte vi 335 doktorer. Det er tidenes høyeste antall ved NTNU, og hele 157 av disse har valgt å møte opp i Samfundet for å få overrakt diplomet som håndfast bevis på graden.

Det er en rekord det er all grunn til å glede seg over, og den har ikke kommet av seg selv. Fakultetene har, med god tilrettelegging fra støttespillerne i forskningsadministrasjonen, lagt ned mye og godt arbeid i å styrke rammene rundt doktorgradsutdanningen, og det arbeidet bærer nå frukter.

Flere utlendinger

Det er heller ingen tilfeldighet at vi har en markant økning i uteksaminerte doktorer med utenlandsk statsborgerskap. Skal vi bli internasjonalt fremragende, må vi rekruttere de aller beste hodene både internasjonalt og nasjonalt. De fleste doktorgradsstipendiene lyses derfor ut internasjonalt, ofte mange samtidig, blant annet i tilknytning til forskningssatsinger ved våre mange sentre. Det har vist seg å gi mange gode søkere. Mange av de nyutdannede doktorene blir i Norge og tar med seg kompetansen inn i det norske arbeidslivet. De som drar ut, blir verdifulle NTNU-ambassadører og en viktig del av vårt internasjonale nettverk.

To nye æresdoktorer

Vi har også fått to nye æresdoktorer i dag. Professor Donald Glenn Byrne er klinisk psykolog og professor ved Australian National University. Hans forskning er tverrfaglig, om hvordan sosiale forhold påvirker den mentale helsen. Han nyter stor internasjonal anerkjennelse i psyko­somatisk forskning og har i et par tiår vært faglig rådgiver for idrettsvitenskap, helsevitenskap og Senter for helsefremmende forskning. Samarbeidet resulterte i 2011 i etableringen av NTNUs første felles ph.d.- med et internasjonalt topp-rangert universitet.  Professor Jens K. Nørskov er fysiker, og anses som en av verdens fremste forskere i heterogen katalyse. Mye på grunn av hans arbeid, regnes tetthets­funksjonell teori som et av de sentrale verktøyene i katalyse og material­kjemi. Nørskov, som for tiden leder sin egen forskergruppe ved Stanford University, har i mange år vært en verdifull samtalepartner og støttespiller for katalysemiljøet ved NTNU.

Vi vet av årelang erfaring at slike æresdoktorat gir viktige faglige bidrag til de fagmiljøene som er involvert, styrker de internasjonale nettverkene og har stor betydning for vår rekruttering av nye, gode hoder. Det ligger også en sterk anerkjennelse til NTNU og fagmiljøene i at internasjonalt ledende forskere ønsker å formalisere kontakten gjennom et æresdoktorat.

Det handler om verdier

I min tale til de nye doktorene, legger jeg hovedvekten på de nasjonale og globale utfordringene som ligger i bunnen av vårt samfunnsoppdrag, og hvorfor vi trenger hjernekraft i møte med behovet for å skape bærekraft.  Bærekraft er også et begrep som står sentralt i prosessen med å meisle ut de nye tematiske satsingsområdene.  Det byr på store faglige utfordringer for alle fagfelt; teknologer og realister så vel som medisinere, humanister og samfunnsvitere.

Det handler om kunnskap og kompetanse, men også om verdier. Jeg synes strategien oppsummerer verdigrunnlaget vårt på en glimrende måte: «Vi skal våge å gi oss i kast med de mest utfordrende spørsmålene i vitenskapen og søke innovative løsninger. Vi skal utdanne mennesker som er i stand til å møte morgendagens nasjonale og globale utfordringer.»

Det kunnskapsrike mennesket

Det er et ambisiøst og krevende prosjekt. Men vi klarer det! Doktorpromosjonen er beviset på at vi fyller oppdraget vårt, og overfører kunnskap gjennom den mest effektive av alle formidlingskanaler, nemlig det kunnskapsrike mennesket. Jeg benytter anledningen til å gratulere våre nyutdannede doktorer, og takke alle som har bidratt på veien; veiledere, fagmiljøer og samarbeidspartnere.

Talen ved doktorpromosjonen kan du lese i sin helhet her.

Les gjerne også disse kronikkene med relaterte tema: 

Kunnskap for en bedre verden  Av Torbjørn Digernes
Kunnskap for bærekraft    Av Ottar Michelsen, forskingskoordinator, program for industriell økologi, NTNU, Edgar Hertwich, professor, institutt for energi og prosessteknikk, Bjørn Munro Jenssen, professor/instituttleder, institutt for biologi, NTNU, Helge Brattebø, professor, institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU og  Christian Klöckner, professor, institutt for psykologi, NTNU.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen