Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Annullert eksamen: Jeg beklager!

Onsdag denne uka sendte jeg et personlig brev til 290 studenter, med en uforbeholden unnskyldning. Det skjer heldigvis ikke ofte, men denne gangen var det både nødvendig og naturlig.

Brevet gikk til de studentene som hadde avlagt eksamen i Systemutvikling, en eksamen som nylig ble annullert av Klagenemnda.  

Det er ingen tvil om at vedtaket i Klagenemnda var riktig. NTNU er garantist for kunnskapene til de kandidater vi sender ut i samfunnet.  De som tar i mot våre kandidater, må kunne stole på at universitetets karaktersystem fungerer som det skal, og at de karakterer som er satt, gjenspeiler reelle kvalifikasjoner. Det må derfor aldri være tvil om kvaliteten på den utprøvingen av studentenes faglige kunnskaper som skjer gjennom eksamen.

Grunnleggende prinsipper

På samme måte må studentene kunne ha full tillit til at eksamen er «rettferdig», med andre ord må det ikke finnes noen risiko for bevisst eller ubevisst forskjellsbehandling i mulighetene til å forberede seg til eksamen. Det er både riktig og nødvendig å verne om disse grunnleggende prinsippene for oss som universitet og for studentene.

For mange av de studentene som nå må avlegge ny eksamen, er dette en svært uheldig situasjon. For enkelte medfører annulleringen betydelige praktiske problemer, og for de aller fleste vil dette påvirke de planene som var lagt for sommeren.  Det er på det rene at feilen og ansvaret for denne situasjonen ligger hos NTNU, mens konsekvensene rammer studentene.  Som rektor kan jeg bare beklage dette på det sterkeste.

 Forstår reaksjonene

Vi vil strekke oss langt for at konsekvensene for den enkelte student skal bli minst mulig, og har oppfordret studenter som har problemer med å avlegge ny eksamen på den gitte datoen, om å ta kontakt med fakultetet . Vi vil da se på hvilke løsninger som kan finnes i hvert enkelt tilfelle.

Jeg forstår godt at de som er rammet, oppfatter situasjonen som dypt urettferdig, og at mange reagerer med fortvilelse, irritasjon eller sinne. Men jeg vil oppfordre til å gi reaksjonene riktig adresse. Det er ikke medlemmene i klagenemnda, og det er ikke studentene som klaget saken inn for klagenemnda. De har tvert i mot gjort det som var helt riktig, og på sikt har de til og med bidratt til en ytterligere innskjerping av rutinene ved eksamensavvikling, til beste for kommende studenter.  

Ansvaret ligger hos NTNU, og som rektor lover jeg at jeg vil gjøre det som er mulig for at en slik situasjon aldri skal oppstå igjen.

Stikkord: , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen