Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Tusen med tro på bedre læring

Av 09/05/2012 i Utdanning

Denne uka fylles Realfagbygget med lærere i grunnskole og videregående skole fra hele landet for å diskutere hvordan IKT og læring kan løfte hverandre. NKUL  (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) samler i år igjen rekordmange deltakere. Jeg hadde den store gleden å ønske lykke til med en god konferanse hos oss på NTNU.

Det at tusen mennesker fra norsk skole har valgt å bruke tre dager i Trondheim i mai innendørs, betyr at det skjer noe viktig på NTNU som mange ser verdien av; nemlig kompetansen og fellesskap som deles på NKUL, og troen på at der fremdeles er et stort potensiale for bedre læring som kan hentes ut gjennom bedre bruk av IKT. Man lærer av hverandre.

Elevene i norsk skole forventes nå å være i stand til å benytte en rekke nye teknologier i sin læring, både individuelt og i samhandling med andre elever og lærerne. Det er da viktig at det finnes gode læringsressurser. NKUL har derfor også et bredt spekter av utstillere som demonstrerer sine ressurser og produkter på stands og i utstillerseminar.

Digital studieteknikk

For at elevene skal lykkes med bruken av nye læringsressurser, er det viktig at de har kompetanse til å benytte disse på en best mulig måte. Digital studieteknikk er derfor tema for en av sesjonene. Vi får også presentert nye pedagogiske modeller som utnytter samhandlingsmulighetene som teknolgien gir. Uttrykk som benyttes er peeragogy og connectivisme.

Debatten torsdag morgen, «IKT i norsk skole – hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi oss dit?» stiller relevante spørsmål for alle som arbeider med kunnskap, også oss her ved NTNU. I en tidligere blogg reflekterte jeg over at universitetet og høyskoler ikke løfter dette temaet spesielt i sine strategier. Og at vi har en stor utfordring på dette området.

Store forventninger

På sikt burde vi også ha som mål å fylle både R1 og R2 i Realfagbygget med universitetslærere som diskuterte bruk av IKT i høyere utdanning. Ser man på programmet for NKUL konferansen 2012, forstår man at morgendagens studenter vil ha store forventninger til våre læringsressurser og metoder. Vi bør jobbe strategisk godt med å utvikle vår utdanning slik at vi kan møte disse ungdommene best mulig.

Jeg håper mange finner tid til å besøke konferansen!

Stikkord: , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen