Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Technoport – kunnskap for en bedre verden

I dag åpner en av årets viktigste møteplasser for kunnskapsutveksling og dialog for en mer bærekraftig utvikling, Technoport.

Technoport er et ektefødt barn av NTNU og gode samarbeidspartnere som SINTEF, DKNVS, NTE, HYDRO, STATOIL, SpareBank 1 SMN og Innovasjon Norge. Også Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune er med på dette viktige løftet.

Det er en direkte linje mellom NTNUs visjon om kunnskap for en bedre verden og Technoports grunnidé. Technoport har som mål å styrke engasjementet for og forståelse av behovet for å bruke teknologi som nøkkel til løsning på store samfunnsutfordringer. Dette kommer til uttrykk i visjonen “Technoport to meet Global Challenges” og ambisjonen om å etablere en kunnskapsdelingsplattform rundt den smarte teknologiens rolle i overgangen til en grønn økonomi.

Vitenskapelig stemme

En av rollene til Technoport er å være en vitenskapelig stemme i dialog med næringslivet og samfunnet for øvrig. På forskningsseminarene Technoport RERC Research vil fremragende forskning innen Technoports tematikk, bli presentert og diskutert. Technoport Talks er en arena for inspirerende formidling av kunnskap og muligheter til et bredere publikum. Mulighetene vil bli presentert i form av korte foredrag og formidles blant annet gjennom YouTube.  

Technoport Summit som er siste del av  konferansen, vil hovedbudskapet fra de første dagene bli lagt fram for et forum av politikere og næringslivsledere, for å utforske hva som er det mulige handlingsrommet. Utfordringen til panelet er følgende: Hva er teknologisk mulig og politisk og markedsmessig gjennomførbart, for utvikling mot en grønnere økonomi i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv?

Imponerende

Technoport samler en imponerende rekke av foredragsholdere og innledere. Blant dem er Svein Richard Brandtzæg, toppsjef i Hydro, Christopher Emerson som har ansvar for  Global Strategy i Airbus, nærings – og handelsminister Trond Giske, administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge, forskningsrådets direktør Arvid Hallén, Bellona-leder Fredric Hauge og mange flere. Jeg vil prøve å rydde plass i kalenderen til å møte og høre på så mange som mulig av dem.

Og ikke minst ser jeg fram til å ønske «ny-sjefen», kunnskapsminister Kristin Halvorsen, velkommen til åpningen.

Technoport-organisasjonen med daglig leder Heidi Fossland i spissen, har lagt ned en kjempeinnsats og står foran ei særdeles hektisk uke. Jeg vil takke alle gode krefter for innsatsen så langt, gratulerer med et meget spennende program og ønsker lykke til med arrangementet!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen