Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Hyggelig påskelektyre: Gode framtidsutsikter for våre studenter

Våre kandidater er lønnsvinnere. Det kunne vi lese i Aftenposten påskeaften.  Avisa publiserte tall fra nettportalen Studiekvalitet.no, som viser at mange av våre sivilingeniør­programmer  ligger øverst på lønnsstatistikken. Helt i toppen ligger Industriell økonomi og teknologiledelse.

Det er gledelig, men ikke overraskende. Vi vet – både gjennom søkningen og fra andre undersøkelser – at studieprogrammene ved NTNU er populære.  Vi vet også at spesielt sivilingeniørene er ettertraktet i arbeidsmarkedet. 

Ettertraktede sivilingeniører

Ja, faktisk er de enda mer ettertraktet enn det som kommer fram i denne undersøkelsen, som delvis henter tallene fra en NIFUs kandidatundersøkelse for 2009. Realiteten er at vi opplever et enda større sug i markedet i dag. Nylig publiserte tall for etterspørselen etter ingeniører i Norge, viser et underskudd på 16 000. Det er med andre ord en sikker utdanningsvei å satse på!

Dette suget i markedet er også en viktig grunn til at våre kandidater fra teknologistudiene kommer så høyt på lønnsstatistikken. Ferske tall fra lønnsstatistikker viser at de best betalte sivilingeniørene går ut i jobb til en startlønn på 500 000 kroner og mer.

Relevante pedagoger 

Det er som ventet teknologifagene som dominerer lønnsstatistikken. Jeg er glad for at også mange av våre programmer fra andre studieområder kommer godt ut i undersøkelsen.  Når vi vet at det er et skrikende behov for gode lærere, er det bra at pedagogikk skårer høyt på relevans etter studiet. 

Verktøy for sammenligning

Studiekvalitet.no er en ny nettportal, og presenteres som et verktøy for å sammenligne kvaliteter ved ulike studieprogram, både for studiesøkende ungdom og for arbeidslivet.  Portalen er et samarbeid mellom Aftenposten, Tekna, NHO, Nordea, Abelia, NCE Systems Engineering Kongsberg, Telenor, Microsoft og Civita.

Jeg ble kontaktet av Aftenposten som ønsket en kommentar til resultatene, og har derfor sett litt på tallene bak tallene.  Slike undersøkelser er aldri bedre enn de dataene som ligger til grunn, og det er viktig at både dataene og metoden er tilgjengelig for de som vil gå nærmere inn i materialet.  Studiekvalitet samler tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) sin Kandidatundersøkelse, Samordna opptak (SO) og Database for statistikk om høyere utdanning (DBH).  For en del av det som presenteres samles det ikke inn data helt ned på det enkelte studieprogram, derfor er nok en del av tallene basert på gjennomsnittsverdier for grupper av programmer.   Uansett er det grunn til å hilse den nye portalen velkommen, som et nyttig verktøy til unge som skal orientere seg i studietilbudet, og ikke minst – et viktig bidrag til å skape oppmerksomhet om verdien av høyere utdanning. 

Kvalitet viktigst

Det var sikkert mange som leste lørdagens oppslag i Aftenposten ekstra nøye, nå rett før fristen for å søke studier gjennom Samordnet opptak går ut. Da er det også hyggelig med gode overskrifter for NTNU. 

Men selv om lønn helt sikkert er en medvirkende faktor ved valg av studium, vet vi at de som søker seg til NTNU er opptatt av kvaliteten på studiene.  Det samme er vi! NTNUs mål er at kandidatene våre skal være etterspurt av arbeidsmarkedet fordi de har en relevant utdanning med høy kvalitet. Denne undersøkelsen bekrefter i stor grad at det er tilfelle.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen