Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Bærekraft angår oss alle

Vi blir stadig flere mennesker på denne kloden. Verdenssamfunnet står overfor en betydelig utfordring når det gjelder å opprettholde livsgrunnlaget for oss alle. Det er en del av bakteppet for Technoport som ble avsluttet sist onsdag.   

Grense for bæreevne

Jordas befolkning har nå passert sju milliarder. Prognosen er at innen 2050 vil ni milliarder mennesker ta plass rundt det globale middagsbordet. I flere tiår har vi visst at vi beveger oss mot grensen av jordas bæreevne når det gjelder flere av de viktigste ressursene vi mennesker er avhengige av. Det er et tankekors at den positive utviklingen i levestandard for store deler av befolkningen, også har ført til en situasjon der vårt eget økosystem er truet.

40 år er ikke lang tid! Tvert i mot, det er faktisk det tidsperspektivet vi som universiteter må legge til grunn i dag når vi planlegger våre utdanningsprogrammer, fordi kandidatene vi utdanner har en 40 års yrkeskarriere foran seg når de forlater våre institusjoner.

Motivere til engasjement

I mitt innlegg på Technoport Talks, minnet jeg om det ansvaret vi har for å sørge for at bærekraft blir en del av læreplanen innenfor alle utdanningsområder. Det er den generasjonen vi utdanner nå som må løse utfordringene – da må vi sørge for at vi bringer med dem den beste innsikten vi har om de grunnleggende utfordringene.  Vi må også være med og motivere unge mennesker til å engasjere seg, utvikle og ta i bruk den kunnskapen som kreves for å løse de overordnede, globale utfordringene.

Bærekraft angår oss alle, både i våre personlige valg og i vår yrkesutøvelse. Forståelsen av betydningen av bærekraft – det at vi på lang sikt ikke kan ha et forbruk som er over det jorden kan produsere på permanent basis – må derfor være en del av all utdanning og alle yrker.

Kronikk

Dette var hovedbudskapet i min innledning på Technoport Talks. Budskapet har jeg oppsummert i denne kronikken som sto på trykk i Adresseavisen fredag.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen