Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Arkiv for april, 2012

Bærekraft angår oss alle

Vi blir stadig flere mennesker på denne kloden. Verdenssamfunnet står overfor en betydelig utfordring når det gjelder å opprettholde livsgrunnlaget for oss alle. Det er en del av bakteppet for Technoport som ble avsluttet onsdag.  

Les videre »

Skal diskutere forskningsmeldingen med KUF-komiteen: Prioriter breddeuniversitetene!

-Sett et høyt ambisjonsnivå for norsk forskningsinnsats og prioriter breddeuniversitetene! Dette er hovedbudskapet fra NTNU, når vi skal diskutere den nye forskningsmeldingen med medlemmene i Stortingets KUF-komité.  

Les videre »

Technoport – kunnskap for en bedre verden

En av rollene til Technoport er å være en vitenskapelig stemme i dialog med næringslivet og samfunnet for øvrig. Utfordringen blir å utforske hva som er det mulige handlingsrommet; hva er teknologisk mulig og politisk og markedsmessig gjennomførbart, for utvikling mot en grønnere økonomi i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv?  

Les videre »

Digitale verktøy i undervisningen: Vi har en lang vei å gå!

Av 12/04/2012 i Utdanning med 1 kommentar

Om få år får vi studenter som har trykket på Ipader lenge før de kunne bokstaver eller tall. Det er skremmende at avstanden mellom forventning og tilbud vil bli enda større.  

Les videre »

Hyggelig påskelektyre: Gode framtidsutsikter for våre studenter

Nyutdannede sivilingeniører fra NTNU er lønnsvinnere i arbeidsmarkedet. Påskeaften-utgaven av Aftenposten var hyggelig lesning, men ikke akkurat noen påskekrim. Vi vet at våre kandidater er ettertraktet – fordi de er gode.  

Les videre »

Toppen