Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Studentkraft

Jeg blir ofte fascinert over hvor stor kraft som ligger i våre studenter. Denne uken har jeg opplevd to slike arrangement som har bekreftet dette til fulle.

Nepalsk aften

Forrige lørdag arrangerte den nepalske foreningen i Trondheim  stor internasjonal aften i realfagbygget. Auditorium R2 var fylt. Svært mange av medlemmene er studenter med familier som går på NTNU. Dette var 15. året de arrangerte en slik aften med egen utstilling, forestilling og selvfølgelig nepalsk mat.

NTNU har samarbeidet med Nepal i snart 25 år. Det starter med vannkraft, men har spredt seg på mange fagområder. I dag er det nærmere 90 mennesker som tilhører foreningen, med familier og barn. Dette antallet har økt gradvis og er en del av NTNUs mangfoldige og spennende historie om utvikling av internasjonale relasjoner. Studentene viser en stolthet over sitt eget hjemland men også over NTNU og Norge som gjør meg rørt. De er stolt over den utdannelsen de får her og vet hvor mye dette betyr for deres framtid.

Karrieredag på Dragvoll

I går fikk jeg gleden av å ønske velkommen til Karrieredagen på Dragvoll.  Initiativ og organisering sto våre studenter for. Fokus for dette arrangementet var “Hva er utdanningen vår verdt? Hva fører studiene fram til?»

Etterspurt kompetanse

Det sydet av studenter og bedrifter som ønsket å komme i kontakt med hverandre, som universitetsavisa skriver. På banketten var alle enig om at dette er kommet for å bli.  Foredrag og paneldebatter synliggjorde samfunnets behov for kompetanse innen humaniora og samfunnsvitenskap. For studentene er det svært motiverende å se at deres kompetanse er etterspurt. Offentlig arbeidsliv har mye å lære at privat arbeidsliv i en bevisst rekruttering av ansatte og profesjonalisering av karriereutvikling.  Flere offentlige etater var der sammen med privat næringsliv,  og neste år er jeg sikker på at det vil bli enda flere. 

Læringsmål er utvikling av kulturer

Beskrivelse av læringsmål som reflekterer innholdet i studiet, blir en viktig oppgave framover. Når EU innførte kvalifikasjonsrammeverket gjennom Bolognaprosessen og vi fikk vårt nasjonale rammeverk, var en av hensiktene at samfunnet skulle kjenne igjen kandidatenes kvalifikasjoner. Studenten skulle bli tryggere og mer bevisst på sine egne kvalifikasjoner. Beskrivelse av læringsutbytte skulle tydeliggjøre kunnskap, ferdigheter og kompetanse som vi kanskje tar for gitt i våre studier. Som ikke er beskrevet, men ligger som selvsagtheter. Vi er bare i starten på dette arbeidet.

Utvikling av læringsmål er like mye utvikling av kulturer. Hva er det vi lærer og hva er det vi kan?  Tydeliggjøring av egne ferdigheter og tydelige mål kan være utfordrende og krevende, men også veldig spennende. Samfunnets forventning til studier på universitetet er i endring. Kjekt å tenke på at NTNUs strategi Kunnskap for en bedre verden tar dette innover seg.

Stikkord: , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen