Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Påskenøtter i praksis: Smart teknologi og smarte løsninger må skapes hele tida

Av 28/03/2012 i Nyskaping

Smart teknologi og smarte løsninger må skapes. For å løse framtidas utfordringer, må vi tenke nytt og stort, og vi må tørre å satse på det vi mener er smart. For å lykkes og få tatt i bruk løsningene i samfunnet, trenger vi mye sterkere oppmerksomhet på utvikling av smart teknologi i Norge.

Smart teknologi

Et eksempel på smart teknologi er solcelleteknologien. Smarte tanker ble tenkt i Norge og solcelleløsninger ble produsert i Norge og kommersialisert i Japan og Tyskland. Etter mange år med utvikling av norsk solcelleteknologi og etablering av produksjonsindustri, er nå denne industrien død i Norge.  Investeringsvilje og insentiver mangler. De største selskapene innen solcelleteknologi som var europeiske for fem år siden, har i dag kinesiske eiere. Nok om det.

Kina er nå derfor blitt verdensledende på kommersiell solcelleteknologi. Solcelleteknologien vil snart komme millioner av mennesker til gode. Dette i seg selv er flott. Men vi må huske at det finnes mange flere framtidsrettede løsninger enn dagens solcelleteknologi. Her er det om å gjøre å tenke høyt, tenke smart og handle raskt.

Energiutfordringer

For å takle de framtidige utfordringene relatert til energiutfordringer og klimaendringer, må vi satse på innovasjon, kunnskap og dialog. Klima, energi og miljøproblemene er komplekse. Disse må møtes med tverrfaglige løsninger. I tillegg til at ulike fag må samhandle, må mennesker med ulik bakgrunn inngå tettere allianser for å finne løsninger. Ulike krefter må forenes. En grønnere verden og en bærekraftig utvikling er mulig, dersom vi møtes på en kunnskapsdelingsplattform der forskere, politikere, entreprenører og næringslivet deler muligheter. Forskerne jakter allerede på nye miljøvennlige løsninger, idéer og teknologier. Entreprenørene må finne måter å implementere denne nye teknologien i forretningsverdenen, og politikerne må gjennomføre lovforslag og initiativ som gjør at dette blir mulig.

Kom på Technoport

Jeg har lært at når entusiastiske forskere, næringslivsledere og beslutningstakere tar samfunnsoppdrag på alvor sammen, da kan løsningene komme til nytte for framtida.

Jeg oppfordrer deg til å få innblikk i ambisjoner og tanker om fremtiden, og til å finne ut hva smart teknologi er. Et godt sted å starte er Technoport! Kom på konferansen 16.- 18. april du også. Her kan du lære, dele og skape muligheter sammen med andre høyttenkende, dyktige mennesker fra hele verden.

Med ønske om en fin påske. Lykke til med de små påskenøttene!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen