Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

25 000 kommunikasjonsmedarbeidere

Kommunikasjon var tema for et eget dekanseminar nylig.  Bakgrunnen for seminaret var utkast til ny kommunikasjonsstrategi. Den legger føringer for den interne og eksterne kommunikasjonen, og bygger på prinsipper som meroffentlighet, lederansvar, dialog og deling. Men som alle andre strategier har den relativt liten egenverdi; den må følges opp med konkrete handlingsplaner.

Engasjementet, temperaturen og ikke minst de mange konkrete innspillene til tiltak som kom opp under seminaret, tyder på at det kommer til å bli mye og god kommunikasjon på fakultetene og instituttene framover.

Virkelighet i endring

Vi sier ofte at virkeligheten rundt oss endrer seg raskt. Kanskje sier vi det så ofte at det er blitt en klisje. Men på kommunikasjonsområdet er dette en realitet som vi er nødt til å forholde oss til i all kommunikasjon med omverden.

Når digital kommunikasjon overtar stadig mer for den tradisjonelle, papirbaserte, har det konsekvenser. Ved en spørreundersøkelse blant våre nye studenter (høsten 2010), ble NTNUs nettsider oppgitt som suverent viktigste kilde for valg av studium. På spørsmålet “Hvilken informasjonskilde om NTNUs studietilbud tror du har hatt størst betydning for ditt valg av studium?”, svarte mer enn dobbelt så mange NTNUs nettsider som de som oppga venner, familie og studenter ved NTNU som viktigste kilde. Hva blir konsekvensen om vi ikke har oppdatert og relevant innhold på absolutt alle nivå på vår eksternweb? Svaret gir seg selv.

For øvrig vil jeg hevde at nettopp vårt omdømme som det mest populære universitet for unge som søker utdanning, er vårt aller viktigste aktivum. Derfor kan heller ikke rekrutteringsstrategien tenkes uavhengig av den overordnete kommunikasjonsstrategien; disse henger uløselig sammen.

Nye muligheter med nye medier

Sosiale medier er en del av den digitale virkeligheten. Framveksten av de nye mediene rokker ved de tradisjonelle medienes makt og kontroll. For oss som har et budskap vi gjerne vil kommunisere, og som er vant til å tenke på gammelmåten, byr det på utfordringer – men også på nye muligheter. Min gode rektorkollega Johan opplevde nylig dette i praksis. Som prorektor for nyskaping og eksterne relasjoner skrev han et utmerket innlegg med tittelen “Slik løser vi ingeniørmangelen”.

Problemet var bare at innlegget ikke kom på trykk, verken på debattsidene eller kronikkplass, i noen av de store avisene, der nåløyet er trangere enn noen gang.  I stedet publiserte Johan innlegget her i rektoratets blogg. Så ble budskapet spredt av Infoavdelingen gjennom twitter og på facebook – og umiddelbart ble saken plukket opp; ikke av en enkelt journalist, men av mange! Resultatet ble intervjuer og siteringer i en lang rekke aviser og et lengre intervju på TV2.

Eksempelet viser også at det er fullt mulig å være synlig i samfunnsdebatten, men det forutsetter aktualitet og relevans. Og ikke minst – kunnskap om hvordan medievirkeligheten ser ut og fungerer. Den kunnskapen har kommunikasjonsmedarbeiderne i Infoavdelingen og rundt om på fakultetene – bruk dem!

Identitet er bærebjelken

En bærebjelke i all kommunikasjon, er identitet. Jeg har tidligere skrevet mye om identitetsbygging i forbindelse med jubileumsfeiringen i 2010. Vi må fortsette å drive identitetsbygging ved NTNU. Vi må  skape enda større bevissthet om hvem vi er, og hva som skiller oss fra andre universiteter. 

Vi har kanskje 50-60 ansatte ved NTNU som har “kommunikasjon” eller “informasjon”  i sin stillingsbeskrivelse. Dette er viktige støttespillere i sine miljøer, med spesialkompetanse om kommunikasjon. Men i virkeligheten har vi mer enn 25 000 kommunikasjonsmedarbeidere ved NTNU. Alle som arbeider og studerer ved NTNU er med og skaper bildet av universitetet – internt og eksternt. Derfor er identitetsbygging viktig.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen