Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Verdien av å bli verdsatt

I går morges ble jeg oppringt av NRK som ville ha en kommentar til at NTNU var kåret til Nordens beste universitet. Det er for så vidt en positiv start på dagen, og det er lov å glede seg over gode tall på en ranking, i dette tilfellet Webometrics.

Synlig på nett

Likevel ble det ikke drukket champagne verken til frokost eller kvelds. Som jeg har sagt mange ganger før; det finnes mange rankinger, de speiler alle ulike deler av virksomheten – og ingen av dem gir et fullstendig bilde av et universitets kvalitet. Jeg prøver alltid å se bakom tallene i slike undersøkelser, for å forstå mer presist hva de forteller noe om, og bruke den innsikten det skaper i forbedringsarbeidet vårt.  Webometrics publiseres to ganger i året av det spanske forskingsrådet, og måler først og fremst hvor synlig universitetet er på verdensveven, og hvor mange vitenskapelige publikasjoner og andre relevante fagartikler som er gjort tilgjengelig på nett.

La meg uansett slå fast: Det ER viktig for NTNU å være synlig på nett! Internett er vår tids viktigste kanal både for formidling og søking av informasjon. Vi har lagt ned store ressurser i å utvikle nettsidene våre, og det er positivt at dette gir så målbare resultater.

I praksis måles synlighet i Webometrics gjennom hvor stort informasjonsomfang en institusjon publiserer på sine nettsider, og hvor mange som lenker seg opp til nettsidene. Særlig den siste indikatoren kan sies å uttrykke noe om hvor mange og hvem som ser vår kunnskap som relevant for sin virksomhet.

Solidarisk

Synligheten har stor betydning for vår profil og vårt omdømme, og muligheten til å rekruttere de beste studentene og forskerne. Men kanskje like viktig er åpenhet og tilgjengelighet på nett i et demokratisk og solidarisk perspektiv.  Ved NTNU ønsker vi en åpenhetskultur; vi oppfordrer til å åpne våre data for omverden, og til aktiv deling og spredning på nett. Vi er opptatt av “Open Access”, som er et initiativ til å gjøre forskningsinformasjon lettere tilgjengelig for alle. Google Scholar, som inngår i en av indikatorene i Webometrics, er eksempel på en slik åpen kilde som er like tilgjengelig for forskere ved fattige universitet i u-land som ved de mest ressurssterke land og læresteder.  Dette handler med andre ord om en policy for formidling og deling av kunnskap, og passer godt med vår visjon om Kunnskap for en bedre verden

Bryr seg om NTNU

Det kom en strøm av gratulasjoner i løpet av gårdagen, fra mange hold. Selv om jeg stadig er like nøktern når det gjelder grunnlaget for gratuleringen, setter jeg stor pris på hver eneste hilsen. De forteller først og fremst at mange bryr seg om NTNU og vil at vi skal gjøre det godt. DET er en verdi som knapt kan måles.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen