Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Slik løser vi ingeniørmangelen

Av 20/02/2012 i Utdanning

Ingeniørmangelen har vært sterkt fokusert i flere medier i det siste. Det er bra! Dette er en problemstilling som vi på NTNU er kontinuerlig opptatt av.  Og når behovet er større enn tilbudet, må vi tenke nytt og handle raskt.

I fjor utdannet norske videregående skoler 3300 elever som fyller opptakskravene i realfag for ingeniørutdanning ved NTNU. Vi tok opp nesten samtlige, hvorav 1730 på siv. ing. studiene.

Støvsuger landet

NTNU utdanner størstedelen av ingeniører på masternivå i Norge. Vi støvsuger landet for ungdommer med realfagsbakgrunn og gir industrien topp kvalifisert ingeniørkompetanse. I det lange løp samarbeider vi med Renatesenteret om økt rekruttering til realfag gjennom identifisering og bruk av positive rollemodeller og nye pedagogiske modeller samt reduksjon av frafall under studiene. Samtidig anslås det at vi mangler 16 000 ingeniører til norsk industri. Hvordan bidrar vi så til å løse ingeniørmangelen? Kan noe gjøres i et mer kortsiktig perspektiv?

NTNU tilbyr en rekke masterprogram hvor undervisningen foregår på engelsk. Våre internasjonale masterprogram er fritatt fra krav til norskkunnskaper, og er derfor et tilbud til ungdom fra hele verden. Studentene som tas opp har bachelorgrad og tilbys forskningsbasert og oppdatert kunnskap fra våre fagmiljø. I Trondheim møter de norsk studiekultur, får venner og mulighet til å oppleve en lite besøkt del av verden. I løpet av de to årene hos oss lærer mange seg språket og skaper bånd som gjør at norske bedrifter er attraktive arbeidsplasser.

Myte på prøve

Myten om at utenlandske studenter forlater Norge etter fullført utdanning settes på prøve. Nyere undersøkelser viser at de som fullfører doktorgrad ved NTNU tar seg jobb i norske virksomheter. På samme måte kan norsk industri ansette studenter som tar internasjonal mastergrad. Gjennom å tilby sommerjobber og relevante prosjektoppgaver kan norske bedrifter gjøre seg attraktive nok til at de beste studentene ønsker å bli. Vi har næringslivsringer, en ideportal og fag hvor studenter og virksomheter møtes. Vi arrangerer internasjonale rekrutteringskampanjer hvor bedrifter kan bidra. Disse studentene kan tilbys stipendordninger fra norske virksomheter, slik at økonomi og boligsituasjon ikke står i veien.

Tar på alvor

NTNU tar ingeniørmangelen på alvor. Vi kan ta opp 300 flere internasjonale ingeniørstudenter på våre Masterprogram.  Allerede om få år kan disse gå inn i norsk arbeidsliv. Vi garanterer kvalitet og industrien må garantere jobbmuligheter. I tillegg må det etableres insentiver som profileres i internasjonale rekrutteringskampanjer. Dette vil være en nasjonal dugnad som har stor samfunnsøkonomisk verdi.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen