Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Idébank for bedre undervisning?

Av 27/02/2012 i Utdanning

Statsråd Tora Aasland har ved flere anledninger signalisert at neste forskningsmelding skal ha fokus på kunnskapstriangelet. En strategi som kobler forskning, utdanning og innovasjon tett sammen, er det jeg ønsker vi skal huske fra neste melding.

Forskningsbasert utdanning tas som selvsagt ved et universitet. Likevel trenger det ikke være like tydelig hva som menes. Kobles utdanning og utvikling/nyskapning tilstrekkelig sammen? Er det like klart for lærere og studenter hva forskningsbasert utdanning på bachelornivå er? UHR publiserte en klargjørende rapport i 2010, Utdanning + FoU = Sant

Kort fortalt definerer den fire typer forskningsbasert undervisning: Lærersentrert undervisning der 1. innholdet er forskningsbasert.  2. fokus på forskningsprosesser og vitenskapelig tenkemåte. En undervisning der studenten 3. aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold og 4. inngår i “undersøkende” læreprosesser.

Rapporten innleder med: Studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af i virkeligheden og forske fra første dag på studiet (I. Richter, informasjon 6.juni 2010).

Identitet fra første dag

Alt for krevende vil mange si, men desto morsommere når vi får det til og kan trekke fram gode eksempler. På NTNU har vi flere slike, men vi kan bli mye flinkere til å løfte de fram. Jeg trekker fram et spennende utviklingsprosjekt i studieprogrammet Elektronikk. Første året møter studenter Elektronikk Intro der alle får delta i et utviklingsprosjekt med egen fagfellevurdering. Hvordan får man identitet som elektroingeniør fra første dag i studiet? “Hands on” er svaret.

Flere gode “starttilbud” finnes: HUMSTART, TEKNOSTART, REALSTART. Alle studieprogram burde ha tydelige bolker i hvert studieår som tydeliggjør forskning og bringer gode diskusjoner om forskning inn i undervisningen.

Tett kobling mellom FoU og utdanning er mer opplagt på master enn på bachelor, og selvsagt i doktorgradsutdanning. Litt for ofte glemmer vi “U”en sier vår statsråd. Utvikling og nyskapning skjer i kobling mellom akademia og samfunnet. Idéportalen formidler kontakt med fagmiljø og næringsliv. 

Idébank

På NTNU burde vi samle våre gode eksempler på undervisning og læring i en felles idébank slik Universitetet i Oslo har gjort. UHR har oppfordret alle miljø til å sende inn gode eksempler innen 1. mars. Den institusjon som er mest kreativ blir belønnet. Det er ikke for seint å sende sine gode eksempler. Bruk gjerne meg som postkasse: berit.kjeldstad@ntnu.no.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen