Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Innovativ norskopplæring på nett

Av 10/01/2012 i Utdanning

Denne uken ble NTNUs norskkurs på Web offisielt introdusert. Sammen med rektor,  fikk jeg gleden av å høre at det nå er 1380 utenlandske studenter som årlig får norskopplæring hos oss. Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier på HF er ansvarlig. De har utviklet et nettbasert læringsopplegg  Norwegian on the Web (NoW), med interaktive øvelser og mye tilleggsinformasjon som vokabular, uttale og grammatikk  som alle på trinn 1 i norskkursene får tilbud om.  

De første brukertestene som ble gjennomført i 2011, har gitt svært positive tilbakemeldinger, også fra brukere i utlandet. Utenlandske studenter ved norskkursene har uttrykt et ønske om en videreutvikling av NoW til trinn 2 og trinn 3.

Kunnskap fra flere fagområder

Nå skal NoW utvides med kunnskap fra forskjellige fagområder ved instituttet. Lingvistisk kunnskap blir allerede brukt i en grammatikk-sjekker hvor brukeren kan skrive inn en setning og få tilbakemelding om den er korrekt eller ikke – og i så fall, hva som er feil.  

Fonetisk kunnskap er basis for et uttaletreningsprogram som utvikles i CALST-prosjektet, hvor øvingsmaterialet er knyttet opp til lyder som forventes å være vanskelig for en utenlands bruker. De aktuelle lydene detekteres gjennom automatiske kontrastive analyser mellom norsk og ca. 500 ulike språk. Brukerne av uttaletreningsprogrammet kan arbeide med åtte forskjellige varianter av norsk (dialekter).

I faglig grenseland

Det er veldig spennende å se at innovative undervisningsmetoder i grenseområdet mellom språk, kommunikasjon og teknologi blir utviklet på nye måter.  Og hvor man tar i bruk nye kommunikasjonsteknikker og læringsmetoder. En stor takk til instituttet som har utviklet dette tilbudet på kort tid.  Det er en viktig forutsetning for at NTNUs fagmiljøer kan nå sine internasjonale mål.

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen