Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Eksperter i team for 12. gang

Av 18/01/2012 i Utdanning

Forrige uke startet den 12. sesongen med Eksperter i team – EiT.  Jeg fikk gleden av å åpne vårens store prosjekt knyttet til Rio.   

EiT ble etablert på NTNU i 2001 som et svar på spørsmål fra næringslivet, privat og offentlig virksomhet. De mente at NTNUs studenter burde lære å samarbeid på tvers av faggrenser. Studenten skal kommunisere og samarbeide slik at hun eller han kan bidra til helhetlige løsninger i et tverrfaglig prosjektarbeid. Læringsutbytte er fyldig beskrevet.  Når jeg leser evalueringene år for år, ser jeg hvordan dette unike NTN-emnet har utviklet seg i positiv retning år for år. Fornøydheten blant både studenter og landsbyledere, har økt. EiT er kommet for å bli.

Det er en fascinerende bredde i temaene som tas opp i de ulike landsbyene .  En gruppe landsbyer har i vår et overordnet temaet knyttet til globale klimautfordringer. I alt har 800 studenter valgte Mission Rio. Det er et prosjekt knyttet opp mot Technoport.

Eksperter i team er et innovativt undervisningsopplegg som vektlegger ulike læringsformer. Det er det eneste undervisningsopplegget som NTNU  har mottatt  NOKUTs utdanningskvalitetspris for. Dette skjedde i 2002.  Siden den gang har vi fått en 2. pris (LAOS i 2005) og en 3. pris (Forvei i 2010).

EiT har utviklet seg mye siden 2002. Jeg ønsker alle landsbyledere og studenter lykke til med vårens EiT, og ser fram til å høre mer om de ulike prosjektene som utvikles i vårens 73 landsbyer.

Stikkord: , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen