Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

NTNU største universitet på studentopptak

Av 15/11/2011 i Utdanning

I vår blogget jeg om nye store søkertall  til NTNU. Hele 11459 hadde NTNU som sitt første valg, en økning på 8,2 % fra 2010. Søkerne konkurrerte om 6900 studieplasser (både emnestudier, bachelor og master).    Det er en krevende øvelse å tilpasse antall tilbud på en slik måte at vi ved semesterstart har de studentene vi skal ha. Opptakskontoret har gjennom mange år erfart hvordan unge mennesker tenker når de velger studieplass.  Det var gledelig mange som takket ja til tilbudet fra oss.  Men det er først når høsten kommer vi ser de endelige tallene på hvor mange nye studenter som møtte til studiestart.

 15. oktober kom statistikken, som viste at aldri før har flere studenter startet på NTNU. Av de som takket ja til et tilbud i sommer møtte 6826 opp og meldte seg til studier. Det er flere enn noen gang. Jeg er samtidig imponert over den treffsikkerhet vi har på å fylle disse plassene.  Det står respekt av den empirien som ligger til grunn for opptaksprosessene.

 I tillegg vet vi også at aldri før har flere utvekslingsstudenter takket ja og møtte opp ved studiestart, hele 1200.  Vi er nå det universitetet som tar opp flest nye norske studenter, i alt 5944. Til sammenligning tok Universitetet i Oslo opp 5227 nye.  Vi har også flest utenlandske studenter.  Det er første gang vi går forbi landets største universitet i opptak av nye studenter, og mottak av internasjonale.

Det var knyttet spenning til flere omlegginger av studieprogramporteføljen.  SVT la om sine bachelorstudier i samfunnsvitenskapelige fag.  Det var gledelig å se at denne omleggingen hadde god appell på nye studenter. I høst er så å si alle programmene helt fulle. Det var god søkning til  programmene.

En annen  meget spennende og vellykket  omlegging, omfattet SVTs  profesjonsstudium i psykologi.  Den største omlegging på 15 år innebar omlegging fra 1+5 til ett 6-årig studium med direkte opptak fra videregående skole. Ikke noe studium ved NTNU hadde flere søkere til hver studieplass. Alle 58 som takket ja møtte opp.  Både årsstudiet og bachelorstudiet beholder sin popularitet.  Det blir spennende å følge dette studiet framover.  Med fokus på profesjonsstudiet fra dag en, får studentene en god start.

En siste kommentar i denne omgangen knytter jeg til våre 2-årige masterprogram. De har hatt en gledelig økning.  I år ser vi for første gang en vesentlig bedre tilstrømning til våre internasjonale studieprogram. Her er det fortsatt en jobb å gjøre med å rekruttere studenter.  Økt internasjonale nettverk innen utdanning  og institusjonsallianser kan være viktige verktøy i dette arbeidet.  Jeg ser fram til å arbeide mer med dette.

Det står respekt at det utdanningsarbeidet NTNU gjør, og alle fortjener ros for å brette opp armene og bidra ekstra med vårt viktigste samfunnsoppdrag, utdanning av kandidater. Bloggen diskuterer kvantitet.  Vi er alle enig om at kvantitet ikke må gå på bekostning av kvalitet. Jeg ser at fagmiljøene har stor bevissthet på dette, og i vurderinger av nye studieplasser har vi en sunn konservatisme. Det vil vi tjene på i det lange løp. I skrivende stund er det likevel grunn til å være aldri så lite stolt. NTNU befester sin posisjon som utdanningsinstitusjon nr.1 .

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Tor G. Syvertsen sier:

    Når kvantiteten øker og kvaliteten er elendig – da er det et FARESIGNAL:
    Masseproduksjon av elendighet, og der har NTNU god trening

  2. Martine Smerud sier:

    Bare vi får penger til å utvide campusene, og faktisk gi studentene bedre studievilkår (lesesalsplasser, økt studiestøtte, flere studentboliger), så blir dette veldig bra! =)

Toppen