Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Internasjonale vinnerkort for midtnorsk næringsliv

Av 10/11/2011 i Nyskaping

I dag arrangeres årets Topplederkonferanse på NTNU. Det er sjette gang forskere, næringslivsledere og politikere fra Midt-Norge samles til denne konferansen her på Gløshaugen.

Partnere for nyskaping

Topplederkonferansen er et resultat av NTNUs regionale samarbeid med SpareBank 1 SMN og NTE. Sammen er vi Partnere for nyskaping, et likeverdig strategisk samarbeid som skal bidra til økt konkurransekraft gjennom samhandling mellom forskningsmiljø og næringsliv i Midt-Norge.

Tema for dagen er “Internasjonale vinnerkort for midtnorsk næringsliv”. Torger Reve skal holde åpningsforedraget og vil dra opp de store linjene om våre internasjonale vinnerkort, både for Norge og Midt-Norge spesifikt.

Mer enn en konferanse

Topplederkonferansen har på disse seks årene utviklet seg til å bli mer enn bare en dagskonferanse. Ambisjonen om å få til konkrete prosjekter drevet av næringsliv og akademia i fellesskap, har vært med helt fra begynnelsen. Kontinuitet og fornying er stikkord når arbeider med workshoptema for Topplederkonferansen. Jeg har lyst til å nevne noen eksempler på hva vi har fått til:

Innen rekruttering har vi forsterket samarbeidet, blant annet med økt innsats i næringslivsringer og strategiske råd.  I fjor ble blant annet Ideportalens fremtid diskutert. Her har vi fått med oss universitetene i Bergen og Tromsø og høgskolene i Sør- og Nord-Trøndelag på å bruke Ideportalen som et felles koblingsverktøy for bedrifter og studentoppgaver. Vi har også jobbet med å koble flere næringslivs- og samfunnsaktører på de tverrfaglige gruppene i Eksperter i Team.

Midtnorske bedrifter er opptatt av å møte økte krav til samfunnsansvar på en lønnsom og fornuftig måte. Etter en workshop om CSR bedriftenes samfunnsansvar –  er vi nå i gang med å få på plass et kompetansenettverk for næringslivet.

Kraftsituasjonen

Etter fjorårets diskusjoner fikk vi til et møte med olje- og energiministeren, hvor kraftsituasjonen i Midt-Norge ble tatt opp. Videre har vi fått til økt satsning på smartgrid, fremtidens energisystemer, og vi har fått på plass et demoprosjekt på Steinkjer. Mulighetene som ligger i satsningen er store, og vil bli diskutert i årets workshop om innovasjon.

I fjorårets workshop om Internasjonalisering, etterlyste bedriftslederne mer kompetanse på partnermodeller, kulturforståelse og forhandlingsteknikk i nye markeder. Denne diskusjonen viderefører vi i år.

Raskere kommersialisering

Et annet viktig område som ble diskutert på Topplederkonferansen i fjor var hvordan vi får til raskere kommersialisering av ideer fra kunnskapsmiljøene. En sentral utfordring var å sikre midler nok til å avklare kommersialiseringspotensialet i forskningsresultater fra NTNU. Med workshopdiskusjonen i fjor lyktes vi med å avklare behov og ønsker fra fagmiljø og næringsliv. Ved årsskiftet var ordningen, som har navnet NTNU Discovery, på plass, med finansiering fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, SpareBank 1 SMN og NTNU.

NTNU Discovery dekker finansieringsgapet mellom NTNUs nyskapingsmiljøer på den ene siden og offentlige virkemidler og andre finansieringsmuligheter på den andre siden (FORNY, Innovasjon Norge, såkornaktører etc).

Viktig arena

Topplederkonferansen er også blitt en viktig møteplass for kontakt og nettverksbygging. For mange er nok pausene nesten like viktige som foredragene, og bruker anledningen aktivt til å bli kjent med så mange som mulig. I tillegg til forskere og forskningsledere fra NTNU og SINTEF, deltar  rektorer og forskningsledere fra høgskolen i Molde, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fra næringslivet møter bedriftsledere for en lang rekke store og små bedrifter i regionen.

Kort sagt: Topplederkonferansen er blitt en av de viktigste arenaene i Midt-Norge. Her er det allerede skapt mye – og framover skal vi skape mye mer!

Stikkord: , , , , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen