Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

En spesiell høst, et spesielt ansvar

Skole-  og studiestart er spenning og glede for de som starte på noe nytt, men også for de som tar i mot.  Jeg gleder meg til å se gamle og nye studenter på NTNU campusene neste uke. 7800 antall nye studenter har takket ja til studieplass. La oss håpe at alle kommer. I tillegg vil nærmere 1200 internasjonale studenter komme til oss for ett, to eller flere semester.  

Likevel vil oppstart 2011 bli annerledes, for oss som for  andre utdanningssteder. Alle  “kjenner vi noen som kjenner noen” som er direkte berørt av tragedien 22. juli.  Tapet er alles, og sorgen er alles skrev rektor i forrige blogg. Det vil også prege vår oppstart.

Jeg synes det er godt å tenke på at vi har en godt etablert fadderordning på NTNU. Vår læringsmiljøundersøkelse  fra 2009, og Studentenes helse og trivselsundersøkelse  SHOT 2010, viste at nettopp fadderordningene er svært  viktig for studentenes  trivsel.

I år ligger det  ekstra forventinger om å  ta vare på, bry seg om og inkludere nye studenter, på en måte som favner alle.   For de ansvarlige blir det  spesielt  viktig å tenke igjennom  hvordan fadderukene gjennomføres. Programmene for fadderukene er forberedt av mange ulike foreninger.  De spenner veldig vidt. Felles for alle må være at man tar hensyn til den tiden vi er inne i.

I oppstart av et nytt semester er det riktig å se framover og  glede seg sammen over muligheter.  På samme måte er det viktig å vise hensyn. Jeg vil berømme de som nå går igjennom sine programmer for fadder uken og ser om det er noe som faktisk ikke passer nå,  slik som for eksempel NTNUI har gjort . De avlyser aktiviteter som for mange ville virket veldig usmakelig akkurat nå.

Den samme tankegangen må være tilstede utover høsten når ulike foreninger setter i gang sine spesielle program .  I år har man et ekstra ansvar for å vise hensyn til det som har skjedd.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

Stengt for kommentar.

Toppen