Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet

Tapet er alles, og sorgen er alles

Idet jeg skriver dette, vet jeg ennå ikke om noen av våre studenter eller ansatte ble direkte rammet av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya. Men vi lever i et lite land, og svært mange av oss vil ha berøringspunkter med noen som er drept, såret eller pårørende. Sikkert er det imidlertid at nasjonen har mistet mange av dem som skulle bidra til å forme framtidens Norge. Et stort antall aktive, samfunnsengasjerte, kunnskapssøkende og fredelige ungdommer ble brutalt myrdet, nettopp fordi de hadde disse egenskapene.

Enten vi kjente dem og deres pårørende, eller ikke: Tapet er alles, og sorgen er alles.

I uken som har gått, har vi alle fått kjenne på både frykt, fortvilelse og sinne. Men jeg slutter meg til det både statsministeren og mange av de overlevende har uttrykt: Vi skal aldri la frykten styre oss! Vi skal fortsette å bygge det samfunnet vi tror på – åpent, demokratisk, mangfoldig og inkluderende. Vi skal bygge det med kunnskap og engasjement, med mot og med tillit.

Slik møter vi terroren, og slik hedrer vi de døde – i den vonde tiden vi er inne i nå, men også i månedene og årene som kommer.

– – – – – – –

Everybody’s loss and everybody’s grief

At the time I am writing this, I do not know whether any of our students or staff were directly affected by the bombing in Oslo and the massacre on Utøya. But as we live in a small country, many of us will know someone who was killed or wounded or know a family that has suffered or lost a loved one. Many young people who would have helped to shape the future of Norway have been shot and massacred. Many active, socially responsible and peaceful young people who searched for knowledge were brutally murdered just because they had those qualities.

Even if we did not know them or their families, there is no doubt that it is everybody’s loss and everybody’s grief.

In the week that has passed, we have all felt fear, despair and anger. In spite of these feelings I firmly support what the prime minister and many of the survivors have said: We must never let fear control us. We must continue to build the type of society we believe in – open, democratic, inclusive and culturally diverse. We must build it with knowledge and commitment, with courage and with confidence.

This is how to face these malicious attacks and honour those who died – not just in our present period of grief, but also in the months and years to come.

Stikkord: , , , , , , , , , , ,

1 kommentar

URL for tilbakesporing | RSS feed for kommentarer

  1. Tone Rose Gjøvik sier:

    Lettet og stolt over hvordan det norske folk, den norske offentlighet og de norske styresmakter har møtt tragedien. Samlende, sindige og kloke responser med fokus på å bevare og gjensreise, fremfor å la affekt og panikk sette standard for den offentlige dialogen. Veldig godt å se at NTNUs rektorat viderefører den inkluderende og åpne tonen, og snakker om vi og vårt og at vi alle er berørte. En betryggende forsikring for både de i akutt sorg og for alle oss som igjen opplever at Nordahl Griegs ord blir høyaktuelle; «Vi er så få i dette landet. Hver fallen er en bror eller venn».

Toppen